Carrière

Benoemingen

Recent afgesloten search opdrachten

AHK, Directeur Academie van Bouwkunst
Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft Madeleine Maaskant benoemd tot directeur van de Academie van Bouwkunst. Lees meer.


Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 
Mevrouw Diana Monissen en de heer Hans Clevers versterken Prinses Máxima Centrum. Lees meer. 

SURF, Algemeen Directeur

De heer Erik Fledderus treedt op 20 mei 2015 aan als algemeen directeur van de coöperatie SURF. Lees meer.

Gemeente Utrecht, Concernmanager Financiën & Control
De heer Frank Halsema wordt per 1 juni 2015 aangesteld als Concernmanager Financiën & Control bij de gemeente Utrecht. Lees meer.

Coloriet, Bestuurder
De Raad van Toezicht van Coloriet heeft per 1 juli 2015 mevrouw Aukje Reinders-van der Galiën benoemd als nieuwe bestuurder. Lees meer.

Tilburg University, Rector Magnificus
De heer Emile Aarts, die als decaan en hoogleraar wiskunde en informatica verbonden is aan TU/e, wordt de nieuwe rector van Tilburg University. Lees meer.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Leden Raad van Toezicht
De raad van toezicht van ArtEZ hogeschool voor de kunsten heeft vier nieuwe leden. De heer Pierre Ballings, mevrouw Adriana Esmeijer, mevrouw Wilma de Koning en de heer Renzo Martens zijn donderdag 5 maart 2014 benoemd. Lees meer.

Windesheim, Directeur domein Business, Media en Recht 
De heer Rob van Lambalgen wordt per 1 juni 2015 aangesteld als directeur van het domein Business, Media en Recht van Windesheim. Lees meer.

DUWO, Financieel Directeur
De heer Sjors Hartman RA is benoemd tot financieel directeur van DUWO,  de oudste en grootste studentenhuisvester van Nederland. Lees meer. 

De Friesland Zorgverzekeraar, Twee senior accountmanagers
De heer Edwin Frenay van ’t Veen en de heer Paul Offringa zijn benoemd tot senior accountmanager bij De Friesland Zorgverzekeraar. Lees meer.

Museum Arnhem, Directeur
Mevrouw Saskia Bak is benoemd tot directeur van Museum Arnhem. Lees meer.

ROC Nijmegen, Lid College van Bestuur
De raad van toezicht heeft de heer Peter van Mulkom benoemd tot lid van het college van bestuur van ROC Nijmegen. Hij volgt hiermee de heer Theo Douma op als bestuurder. Lees meer.

NV REWIN West-Brabant, Directeur
De heer Henk Rosman is benoemd tot nieuwe directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. Lees meer.

ROC Leiden, Waarnemend lid College van Bestuur
De raad van toezicht heeft met ingang van 28 januari mevrouw Lieteke van Vucht Tijssen benoemd tot waarnemend lid college van bestuur, dit in verband met de tijdelijke terugtreding van mevrouw Jenny Everts vanwege gezondheidsproblemen. Lees meer.

Platform31, Manager Bedrijfsvoering
De directie van Platform31 heeft de heer Feico Alkemade benoemd tot manager bedrijfsvoering. Lees meer.

Eno Zorgverzekeraar, Twee leden Raad van Commissarissen
De ledenraad van zorgverzekeraar Eno heeft met ingang van 1 februari 2015 mevrouw Trienke Stellema en de heer drs. Bernard Arnold benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Lees meer.

Gemeente Rotterdam, Hoofd Onderwijs
De gemeente Rotterdam heeft mevrouw dr. Josine Meurs benoemd als Hoofd Onderwijs. Lees meer.

AxionContinu, Bestuurder
Mevrouw Eliane Thewessen is met ingang van 1 mei 2015 de nieuwe bestuurder van AxionContinu. Lees meer.

Laurentius Ziekenhuis, Voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw Marja Weijers is benoemd tot voorzitter raad van bestuur van het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Lees meer.

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, Lid Raad van Commissarissen
De Ledenraad van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen heeft de heer dr. Arno Geurtsen RC benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Lees meer.

Tolbrug Revalidatie, Directeur Bedrijfsvoering
De heer Tom Fransen is benoemd tot directeur bedrijfsvoering bij Tolbrug Specialistische Revalidatie. Lees meer.

Avans Hogeschool, Directeur Academie voor Veiligheid en Bestuur
Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft de heer mr. Ron Tenge per 1 maart 2015 benoemd tot directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur. Lees meer.

MCA Gemini Groep, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht heeft op 1 december 2014 de heer Joop Hendriks benoemd tot lid van de raad van bestuur van de MCA Gemini Groep. Lees meer.

Gemeente Enschede, Directeur Maatschappelijke Ondersteuning
De gemeente Enschede heeft mevrouw Hilde Reints benoemd tot nieuwe directeur Maatschappelijke Ondersteuning. Lees meer.

Gemeente 's-Hertogenbosch, Griffier
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft de heer Wim Amesz benoemd tot raadsgriffier. Lees meer.

Omring, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Anita Wydoodt is vanaf 1 november 2014 toegetreden tot de raad van toezicht van zorgorganisatie Omring in Hoorn. Lees meer.

SBB, Manager Bedrijfsvoering
De directie van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft mevrouw Marsha Hamilton benoemd tot manager bedrijfsvoering van de nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Lees meer.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Directeur
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) benoemt de heer Rob Brons tot nieuwe directeur. Lees meer.

HAN, Directeur Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij 
Mevrouw dr. Saskia van der Lyke is door het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen benoemd tot directeur van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Decaan Faculteit Diergeneeskunde
Prof. dr. Wouter Dhert is per 15 december 2014 door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot de nieuwe decaan van de Faculteit Diergeneeskunde. Lees meer.

Gemeente Amsterdam, Directeur Dienst Middelen en Control
De gemeente Amsterdam heeft mevrouw Marike Bonhof benoemd tot nieuwe directeur Dienst Middelen en Control / Concerncontroller. Lees meer.

Esprit Scholen, Lid College van Bestuur
Esprit scholen breidt haar college van bestuur uit met de heer Percy Henry.  Lees meer.

Zorgorganisatie Carinova, Bestuursvoorzitter
Carinova heeft de heer Henk van Zwam benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. Lees meer.

SBB, Algemeen Directeur en Directeur Beleid
Het algemeen bestuur van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft de heer André Timmermans en de heer Gerrit Veneboer benoemd als respectievelijk algemeen directeur en directeur beleid. Lees meer.

Albeda College, Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
De heer Aad Kuiper en mevrouw Willy de Mooij zijn per 1 oktober 2014 benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College. Lees meer.

Arduin, Leden Raad van Toezicht
Zeeuwse zorgorganisatie Arduin heeft drie nieuwe toezichthouders benoemd. Lees meer.

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft mevrouw Claudia Brandenburg benoemd als lid van de raad van bestuur. Lees meer.

Hogeschool van Amsterdam, Directeur O2
De Hogeschool van Amsterdam heeft mevrouw Eldrid Bringmann benoemd tot directeur Onderwijs en Onderzoek (O2). Lees meer.

Landstede Groep, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van Landstede Groep heeft de heer Theo Rietkerk benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Nationaal Archief, Algemene Rijksarchivaris / Algemeen Directeur
De heer Marens Engelhard wordt per 1 oktober 2014 de opvolger van Martin Berendse als algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Lees meer.

Adelante, voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht
Adelante Revalidatie heeft drie nieuwe toezichthouders benoemd. Lees meer.

ABC Onderwijsadviseurs, Directeur-bestuurder
De raad van toezicht van ABC Onderwijsadviseurs heeft mevrouw Irene Schimmel-Verschuur benoemd als directeur-bestuurder. Lees meer.

Platform31, Algemeen Directeur
De raad van toezicht van Platform31 benoemt Hamit Karakus met ingang van 1 september 2014 tot algemeen directeur van Platform31. Lees meer.

Hanzehogeschool, Dean Instituut Bedrijfskunde
Hanzehogeschool Groningen heeft mevrouw Bejanne Hobert benoemd tot dean van het Instituut voor Bedrijfskunde. Lees meer.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, Voorzitter college van bestuur
De heer André Postema is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Lees meer.

Landelijke Huisartsen Vereniging, Voorzitter
De Ledenraad van de LHV heeft mevrouw Ella Kalsbeek benoemd tot nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Lees meer. 

GGD GHOR Nederland, Voorzitter
De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid heeft mevrouw Tonny van de Vondervoort benoemd tot voorzitter van GGD GHOR Nederland. Lees meer.

MCA Gemini Groep, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van MCA Gemini Groep heeft mevrouw dr. Floor Haak - van der Lely benoemd tot lid van de raad van bestuur. Lees meer.

ROC Midden Nederland, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van het ROC Midden Nederland heeft de heer Paul van Maanen benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Dijkgraaf
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft unaniem de heer Gerhard van den Top voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Lees meer.

Omring, Lid Raad van Bestuur
Mevrouw Jolanda Buwalda treedt per 1 augustus toe tot de raad van bestuur van zorgorganisatie Omring in Hoorn. Lees meer.

Tolbrug Revalidatie, Medisch Directeur
Mevrouw Annette van Kuijk is benoemd tot medisch directeur van Tolbrug Revalidatie. Lees meer.

Commissie van Toezicht Beheer Nationale Politie
De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de instelling van de Commissie van toezicht beheer nationale politie. Lees meer.

Shared Service Centrum Bedrijfsvoering Zwolle, Kampen en Overijssel, Directeur
De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel hebben de heer Maarten van den Bosch benoemd tot directeur van het recent opgerichte Shared Service Centrum Bedrijfsvoering. Lees meer.

Woningbedrijf Velsen, Directeur/bestuurder
De raad van commissarissen van Woningbedrijf Velsen heeft mevrouw Tanja Morsheim benoemd tot nieuwe directeur/bestuurder. Lees meer.

Careyn, twee Leden Raad van Toezicht
Zorgorganisatie Careyn heeft de heer Hans Feenstra en de heer Marcel Visser benoemd als lid raad van toezicht. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Decaan Faculteit REBO
Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft mevrouw prof. mr. Annetje Ottow benoemd tot de nieuwe decaan van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Lees meer.

Avans, Academiedirecteur Deeltijdonderwijs
Avans Hogeschool heeft de heer Maarten Bremer benoemd tot academiedirecteur Deeltijdonderwijs. Lees meer.

Voedingscentrum, Directeur
De Raad van Toezicht van het Voedingscentrum heeft mevrouw dr. ir. Gerda Feunekes benoemd tot directeur. Lees meer.

Lefier, drie Leden Directieteam
Woningcorporatie Lefier heeft een volledig nieuw directieteam benoemd. Lees meer.

Hanzehogeschool, Directeur Facilitair Bedrijf
Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft de heer Peter van der Wel benoemd als Directeur Facilitair Bedrijf. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Vice-voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Anton Pijpers per 1 april 2014 benoemd tot vice-voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Gemeente Veenendaal, Directeur Bedrijfsvoering
De gemeente Veenendaal heeft de heer Peter van der Veer benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Lees meer.

ROC Midden Nederland, Voorzitter en Leden Raad van Toezicht
ROC Midden Nederland heeft een nieuwe voorzitter en twee leden in zijn Raad van Toezicht benoemd. Lees meer.

Stichting NOB, Directeur-bestuurder
Mevrouw Karen Peters is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Lees meer.

Wageningen University, Bestuursvoorzitter
Mevrouw Louise O. Fresco is per 1 juli 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Lees meer.

HAN, Instituutsdirecteur IB&C
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de heer Arjan Keunen benoemd tot Instituutsdirecteur International Business and Communication. Lees meer.

GGD Regio Utrecht, Directeur Publieke Gezondheid
Het Algemeen Bestuur van de GGD Regio Utrecht heeft de heer Peter Bos benoemd tot directeur Publieke Gezondheid. Lees meer.

Vrije Universiteit, Decaan Sociale Wetenschappen
Mevrouw Karen van Oudenhoven-van der Zee is per 1 april de nieuwe decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Lees meer.

Adelante, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van Adelante Zorggroep heeft de heer Carrol Terleth benoemd tot lid raad van bestuur. Lees meer.

CCV / Van de Velden Holding, Commissaris
CCV Elektronische Betaaldiensten heeft de heer Kees van Hee benoemd tot commissaris van zijn organisatie. Lees meer.

Eerder afgesloten opdrachten. >>>

‘Wisselen doe je
als je vóór staat.’