Carrière

Benoemingen

Recent afgesloten search opdrachten
Hogeschool van Amsterdam, Directeur O2
De Hogeschool van Amsterdam heeft mevrouw Eldrid Bringmann benoemd tot directeur Onderwijs en Onderzoek (O2). Lees meer.

Landstede Groep, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van Landstede Groep heeft de heer Theo Rietkerk benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Nationaal Archief, Algemene Rijksarchivaris / Algemeen Directeur
De heer Marens Engelhard wordt per 1 oktober 2014 de opvolger van Martin Berendse als algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Lees meer.

ABC Onderwijsadviseurs, Directeur-bestuurder
De raad van toezicht van ABC Onderwijsadviseurs heeft mevrouw Irene Schimmel-Verschuur benoemd als directeur-bestuurder. Lees meer.

Platform31, Algemeen Directeur
De raad van toezicht van Platform31 benoemt Hamit Karakus met ingang van 1 september 2014 tot algemeen directeur van Platform31. Lees meer.

Hanzehogeschool, Dean Instituut Bedrijfskunde
Hanzehogeschool Groningen heeft mevrouw Bejanne Hobert benoemd tot dean van het Instituut voor Bedrijfskunde. Lees meer.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, Voorzitter college van bestuur
De heer André Postema is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Lees meer.

Landelijke Huisartsen Vereniging, Voorzitter
De Ledenraad van de LHV heeft mevrouw Ella Kalsbeek benoemd tot nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Lees meer. 

GGD GHOR Nederland, Voorzitter
De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid heeft mevrouw Tonny van de Vondervoort benoemd tot voorzitter van GGD GHOR Nederland. Lees meer.

MCA Gemini Groep, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van MCA Gemini Groep heeft mevrouw dr. Floor Haak - van der Lely benoemd tot lid van de raad van bestuur. Lees meer.

ROC Midden Nederland, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van het ROC Midden Nederland heeft de heer Paul van Maanen benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Dijkgraaf
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft unaniem de heer Gerhard van den Top voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Lees meer.

Omring, Lid Raad van Bestuur
Mevrouw Jolanda Buwalda treedt per 1 augustus toe tot de raad van bestuur van zorgorganisatie Omring in Hoorn. Lees meer.

Commissie van Toezicht Beheer Nationale Politie
De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de instelling van de Commissie van toezicht beheer nationale politie. Lees meer.

Shared Service Centrum Bedrijfsvoering Zwolle, Kampen en Overijssel, Directeur
De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel hebben de heer Maarten van den Bosch benoemd tot directeur van het recent opgerichte Shared Service Centrum Bedrijfsvoering. Lees meer.

Woningbedrijf Velsen, Directeur/bestuurder
De raad van commissarissen van Woningbedrijf Velsen heeft mevrouw Tanja Morsheim benoemd tot nieuwe directeur/bestuurder. Lees meer.

Careyn, twee leden Raad van Toezicht
Zorgorganisatie Careyn heeft de heer Hans Feenstra en de heer Marcel Visser benoemd als lid raad van toezicht. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Decaan Faculteit REBO
Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft mevrouw prof. mr. Annetje Ottow benoemd tot de nieuwe decaan van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Lees meer.

Avans, Academiedirecteur Deeltijdonderwijs
Avans Hogeschool heeft de heer Maarten Bremer benoemd tot academiedirecteur Deeltijdonderwijs. Lees meer.

Voedingscentrum, Directeur
De Raad van Toezicht van het Voedingscentrum heeft mevrouw dr. ir. Gerda Feunekes benoemd tot directeur. Lees meer.

Lefier, drie Leden Directieteam
Woningcorporatie Lefier heeft een volledig nieuw directieteam benoemd. Lees meer.

Hanzehogeschool, Directeur Facilitair Bedrijf
Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft de heer Peter van der Wel benoemd als Directeur Facilitair Bedrijf. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Vice-voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Anton Pijpers per 1 april 2014 benoemd tot vice-voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Gemeente Veenendaal, Directeur Bedrijfsvoering
De gemeente Veenendaal heeft de heer Peter van der Veer benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Lees meer.

Stichting NOB, Directeur-bestuurder
Mevrouw Karen Peters is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Lees meer.

Wageningen University, Bestuursvoorzitter
Mevrouw Louise O. Fresco is per 1 juli 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Lees meer.

HAN, Instituutsdirecteur IB&C
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de heer Arjan Keunen benoemd tot Instituutsdirecteur International Business and Communication. Lees meer.

GGD Regio Utrecht, Directeur Publieke Gezondheid
Het Algemeen Bestuur van de GGD Regio Utrecht heeft de heer Peter Bos benoemd tot directeur Publieke Gezondheid. Lees meer.

Vrije Universiteit, Decaan Sociale Wetenschappen
Mevrouw Karen van Oudenhoven-van der Zee is per 1 april de nieuwe decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Lees meer.

Adelante, Lid Raad van Bestuur
De raad van toezicht van Adelante Zorggroep heeft de heer Carrol Terleth benoemd tot lid raad van bestuur. Lees meer.

FNV, Algemeen Directeur
De FNV heeft een nieuwe algemeen directeur, mevrouw Erica Schaper is op 1 januari gestart in haar nieuwe functie. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Bestuurssecretaris Faculteit Geowetenschappen
De Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht heeft de heer Luc Rietbergen benoemd tot nieuwe bestuurssecretaris. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Decaan Faculteit Geesteswetenschappen
De heer prof. dr. Keimpe Algra wordt per 1 september 2014 decaan van de Utrechtse Faculteit Geesteswetenschappen. Lees meer.

Careyn, Bestuursvoorzitter
De heer Rob van Dam wordt met ingang van 15 maart 2014 de nieuwe bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Careyn. Lees meer.

Groningen Airport Eelde, Lid Raad van Commissarissen
Mevrouw Evelyn Lindeman is benoemd tot lid Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde. Lees meer.

Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid, Directeur
De Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland heeft de heer Hugo Backx benoemd tot nieuwe directeur. Lees meer.

Sevagram, Voorzitter Raad van Toezicht
Zorgorganisatie Sevagram heeft de heer Ben van Dijk benoemd tot haar nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Lees meer.

HAN, Instituutsdirecteur Werken en Leren
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de heer Raoul van Etten benoemd tot Instituutsdirecteur Werken en Leren. Lees meer.

PThU, Directeur bedrijfsvoering
De Protestantse Theologische Universiteit heeft mevrouw Gertine van der Vliet benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Lees meer.

Academisch Medisch Centrum, Lid Raad van Bestuur
Mevrouw Frida van den Maagdenberg treedt op 1 februari 2014 toe tot de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum. Lees meer.

Stichting BOOR, Lid College van Bestuur
De gemeenteraad van Rotterdam heeft mevrouw Anne de Visch Eybergen benoemd tot lid college van bestuur van Stichting BOOR. Lees meer.

Hogeschool Utrecht, Instituutsdirecteur ICT
Het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht heeft mevrouw Stella Kuin benoemd tot Instituutsdirecteur ICT bij de Faculteit Natuur en Techniek. Lees meer.

Rechtbank Den Bosch,
Niet-rechterlijk Bestuurder
De heer Paul Scholte is benoemd tot niet-rechterlijk lid van het bestuur van het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Lees meer.

TivoliVredenburg, Directeur
De heer Frans Vreeke wordt de nieuwe directeur van TivoliVredenburg, het nieuwe muziekcentrum in Utrecht. Lees meer.

ROC Midden Nederland, Directeur Stafdienst Onderwijs en Innovatie
Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland heeft de heer drs. Vincent de Bijl benoemd tot directeur van de stafdienst O&I. Lees meer.

ROC West-Brabant, Directeur Bedrijfsvoering
ROC West-Brabant heeft de heer Michiel van Hattem benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Lees meer.

Provincie Noord-Brabant, Provinciesecretaris/Algemeen directeur
Mevrouw ir. Annemie Burger is door het college van Gedeputeerde Staten met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant. Lees meer.

ROC Midden Nederland, Directeur Gezondheidszorgcollege
Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland heeft de heer drs. Henk Schotpoort benoemd tot Collegedirecteur Gezondheidszorg. Lees meer.

Windesheim, Lid - Beoogd voorzitter Raad van Toezicht
De heer Peter den Oudsten is per 1 januari 2014 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Windesheim. Lees meer.

VO-Raad, Voorzitter
De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad heeft de heer Paul Rosenmöller gekozen als nieuwe voorzitter. Lees meer.

Fontys Hogescholen, Lid College van Bestuur
De Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen heeft de heer Jan Welmers benoemd tot lid van het College van Bestuur. Lees meer.

Vrije Universiteit, Kwartiermaker Universiteitsbibliotheek
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft mevrouw Josje Calff benoemd tot kwartiermaker/interim-directeur van de Universiteitsbibliotheek. Lees meer.
 
Rabobank West Betuwe, Twee leden Raad van Commissarissen
De Rabobank West Betuwe heeft onlangs twee nieuwe commissarissen benoemd. Lees meer.

Vrije Universiteit, Decaan Economische Faculteit
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft Willem Verschoor benoemd tot nieuwe decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Lees meer.

Gemeente Amsterdam, Ombudsman
De heer Arre Zuurmond zal door het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam worden voorgedragen als de nieuwe Gemeentelijke Ombudsman. Lees meer.

Albeda College, Lid Raad van Toezicht

De heer Steven Lubbers treedt toe tot de Raad van Toezicht van het Albeda College. Lees meer.

Van Neynselgroep, Lid Raad van Toezicht
De heer Paul Tankink is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Van Neynselgroep. Lees meer.

Rechtbank Gelderland, Bestuurder
Mevrouw Monique Commelin is benoemd tot bestuurder met niet-rechterlijke portefeuille bij de Rechtbank Gelderland. Lees meer.

JTV Mondzorg voor Kids, Bestuurder
JTV Mondzorg voor Kids heeft de heer Raoul Trentelman benoemd tot zijn nieuwe algemeen directeur/bestuurder. Lees meer.

VU Medisch Centrum, Voorzitter Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht van VU Medisch Centrum heeft de heer Wouter Bos benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van het VUmc. Lees meer.

HAN, Lid Raad van Toezicht
De heer Eric Steeghs is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Lees meer.

ROC Leeuwenborgh, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van ROC Leeuwenborgh heeft de heer Jos Kusters benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

Carmelcollege, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw Renata Voss is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege. Lees meer.

Rechtbank Noord Nederland, Bestuurder - niet-rechterlijke portefeuille
De heer Marcel Poorthuis is benoemd tot bestuurder met niet-rechterlijke portefeuille bij de Rechtbank Noord-Nederland. Lees meer.

SSH, Lid Raad van Commissarissen
Mevrouw Anne-Jo Visser is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Studentenhuisvesting Utrecht. Lees meer.

ROC West Brabant, Directeur Service Center
ROC West Brabant benoemt de heer Aad Pereboom tot directeur van zijn nieuwe Service Center. Lees meer.

Stichting BOOR, Lid College van Bestuur
Het algemeen bestuur van stichting BOOR draagt de heer Didier Dohmen voor als lid College van Bestuur. Lees meer.

Fontys, Bestuursvoorzitter
De Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen heeft besloten mevrouw Nienke Meijer te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur. Lees meer.

VNG,
Directeur Communicatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft mevrouw Vera de Witte benoemd als Directeur Communicatie. Lees meer.

Rechtbank Overijssel, Bestuurder niet-rechterlijke portefeuille 
Mevrouw Caroline Biemans is benoemd tot bestuurder met niet-rechterlijke portefeuille bij de rechtbank Overijssel. Lees meer.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Directeur Universiteitsbibliotheek
Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de heer Matthijs van Otegem benoemd tot directeur van de Universiteitsbibliotheek. Lees meer.

AxionContinu, Voorzitter Raad van Toezicht
De raad van toezicht van AxionContinu heeft de heer René Paas benoemd tot nieuwe voorzitter. Lees meer.

Izore, Bestuurder
De raad van toezicht van Izore heeft de heer Jacob Dijkstra benoemd tot bestuurder. Lees meer.

Woonbedrijf Ieder1, Tweede Directeur
De raad van toezicht van Woonbedrijf Ieder1 heeft mevrouw Joke Hofman benoemd als tweede directeur-bestuurder. Lees meer.

Zorggroep Leveste Middenveld, Voorzitter Raad van Bestuur
De raad van toezicht van Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) heeft de heer Eric Janson benoemd als voorzitter Raad van Bestuur van ZLM. Lees meer.

Provincie Zuid-Holland, Griffier
De fractievoorzitters uit Provinciale Staten van Zuid-Holland dragen de heer Luuk van Luyk voor als nieuwe griffier. Lees meer.

VNG, Voorzitter Directieraad
Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft mevrouw Jantine Kriens benoemd tot voorzitter van de directieraad van de VNG. Lees meer.

Topaz, Locatiedirecteur en Manager
Zorgorganisatie Topaz heeft een nieuwe directeur voor zijn locatie Overrhyn en een manager Kenniscentrum benoemd. Lees meer.

Wereldkidz, Voorzitter College van Bestuur
De raad van toezicht van onderwijsstichting Wereldkidz heeft de heer Wubbo Wever benoemd tot voorzitter van het college van bestuur. Lees meer.

Avans Hogeschool, Lid College van Bestuur
De heer dr. Diederik Zijderveld is door de Raad van Toezicht van Avans benoemd als lid van het College van Bestuur. Lees meer.

Technische Universiteit Delft, Lid College van Bestuur
De raad van toezicht van de Technische Universiteit Delft heeft mevrouw drs. Anka Mulder benoemd tot Vice-President for Education & Operations. Lees meer.

Stichting Boor, Voorzitter College van Bestuur
Het algemeen bestuur van stichting BOOR heeft de heer Huub van Blijswijk voorgedragen als nieuwe voorzitter college van bestuur. Lees meer.

William Schrikker Groep,
Bestuurder
De raad van toezicht van de William Schrikker Groep heeft de heer Erik Heijdelberg benoemd tot nieuwe bestuurder. Lees meer.

Stichting BOOR, Leden Algemeen Bestuur
De gemeenteraad van Rotterdam heeft de vijf voorgedragen kandidaten benoemd tot lid van het algemeen bestuur van Stichting BOOR. Lees meer.

Universiteit Utrecht, Voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft mevrouw mr. Marjan Oudeman per 1 juli
2013 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Lees meer.

Alliander, Directeur Regulering
Netwerkbedrijf Alliander heeft de heer Ruud Berndsen benoemd als nieuwe directeur Regulering. Lees meer.

Waterschap Brabantse Delta, Dijkgraaf
Na de voordracht door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta,  is mevrouw ir. ing. Carla Moonen door de kroon benoemd als dijkgraaf. Lees meer.

Hanzehogeschool, Dean Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek
Het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft de heer dr. Paul van Eijk benoemd als dean van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek. Lees meer.

OIM, Operationeel Directeur
OIM Orthopedie heeft de heer Jeroen Nijhuis benoemd tot operationeel directeur. Lees meer.

Woonconcept, twee leden Raad van Commissarissen
Woonstichting Woonconcept krijgt twee nieuwe leden in zijn raad van commissarissen. Lees meer.

Eerder afgesloten opdrachten. >>>

‘Wisselen doe je
als je vóór staat.’