‘Energie krijg ik
van het verrassen
van opdrachtgever
en kandidaat.’

Bureau

Research en backoffice

Elsemarie Berman
Research consultant
Elsemarie Berman studeert Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar Bachelor rondt zij tevens de minors beleidssociologie en bestuur- en organisatiewetenschappen (aan de Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschappen) af. Na haar Bachelor vervolgt zij haar studie in Amsterdam aan de Vrije Universiteit, waar ze de Masters Culture, Organization & Management en Beleid, Communicatie & Organisatie voltooit. Interesse voor mens, organisatie en maatschappij is de rode draad. Vandaar dat Elsemarie haar loopbaan start bij Holtrop Ravesloot & Partners. Daar werkt zij meer dan vier jaar als research consultant en biedt zij ondersteuning bij benoemingen op bestuurlijk, directie en raad van toezicht niveau, veelal binnen de zorg, het onderwijs, de overheid, ZBO’s, beroeps- en koepelorganisaties en publiek-private organisaties. Hierna stapt zij over naar Vanderkruijs om daar haar ervaring en expertise verder in te zetten en te vergroten. Elsemarie heeft een goed en breed beeld van het maatschappelijk speelveld, zowel op organisatie- als speler niveau.

Bekijk haar LinkedIn profiel.