Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

directeur Conservatorium van Amsterdam

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA), onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, leidt musici op voor het (inter)nationale werkveld op het allerhoogste niveau. Het CvA verzorgt bachelor- en masteropleidingen in Klassieke Muziek, Jazz- en Popmuziek, de Dutch National Opera Academy, de Opleiding Docent Muziek, een associate degree in Electronic Music en de Nationale Opleiding voor Jong Toptalent. Met dit complete aanbod vormt het CvA niet alleen een volledige afspiegeling van het actuele muzieklandschap maar speelt het ook een actieve rol in het vormgeven van het (inter)nationale muziekleven, nu en in de toekomst. 

Het CvA is een bruisend, hoogwaardig en zeer internationaal instituut dat 'excellent opleiden' hoog in het vaandel heeft. De Klassieke en de Jazz afdeling behoren tot de grootste van Europa. Het CvA heeft een zeer gemotiveerd, gepassioneerd en hoogwaardig docentencorps, betrokken ondersteuning, een populatie van ongeveer dertienhonderd studenten en is gesitueerd in het hart van Amsterdam. Het CvA is het grootste conservatorium van Nederland. Net als alle andere academies van de AHK verricht het lectoraat van het CvA aan onderwijs en werkveld verbonden onderzoek. Het lectoraat wordt bijgestaan door het AHK-research centre.
 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
De AHK bestaat uit verschillende, geprofileerde academies: Naast het Conservatorium van Amsterdam zijn dat de Academie van Bouwkunst, de Breitner Academie, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. Het CvA is de grootste academie van de AHK.
 
Governance
Alle academies worden geleid door een academiedirecteur die rapporteert aan het college van bestuur (CvB) van de AHK. Het CvB legt, in nauw overleg met de directeuren, op beleidsonderwerpen de kaders vast waarbinnen de directeuren op basis van het bestuursreglement en de afgesproken werkwijze in hoge mate zelfstandig het beleid van de academie bepalen. De directeuren zijn tevens verantwoordelijk voor de vertaling van de strategie van de hogeschool binnen de academie.
 
Maandelijks is er gezamenlijk overleg tussen het CvB en de directies waarbij AHK-brede en academie-overstijgende thema’s worden besproken. Elke academiedirecteur heeft daarnaast tenminste maandelijks individueel werkoverleg met het CvB en elk half jaar legt de directeur verantwoording af over het door de academie gevoerde beleid, de geboekte resultaten en de uitvoering van afspraken. De academiedirecteuren hebben een open werkrelatie met het CvB. 
 
De leiding van het CvA is in handen van een directeur en twee adjunct-directeuren. In de taakverdeling tussen directeur en adjuncten geldt dat de directeur verantwoordelijk is voor de gehele organisatie en de externe relaties behartigt. De beide adjuncten, tevens hoofd van een aantal afdelingen (Klassiek/ODM en Jazz/Pop) geven leiding aan hun eigen afdelingen en behartigen de daarbij behorende externe relaties. De interne organisatie is volwassen, de kwaliteit is hoog en de studenten wordt - getuige ook de laatste instellingstoets en accreditaties – hoogwaardig onderwijs geboden.
 
Functie Directeur van het Conservatorium van Amsterdam
Vanwege het vertrek van de huidige directeur zoekt de AHK een nieuwe directeur voor het CvA. De directeur sluit aan bij de huidige koers van het Conservatorium en past bij het hoge niveau en de uitstekende naam van het instituut.De directeur verbindt zich bij voorkeur voor langere tijd aan het CvA, de studenten en de medewerkers.
 
Taken en verantwoordelijkheden
De Directeur van het CvA:
 • is binnen de reglementen van de AHK bevoegd en verantwoordelijk voor het gehele Conservatorium: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Werkt daarbij nauw samen met de beide adjunct-directeuren;
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie, meerjarenvisie, interne organisatie, de samenwerking, communicatie, financiën en de samenhang van alle gebieden binnen het Conservatorium;
 • is het boegbeeld van het CvA, nationaal en internationaal;
 • behoudt en verstevigt de sterke positie van het CvA in Nederland en internationaal en is daarbij samenwerkingsgericht;
 • neemt positie in de brede maatschappelijk debatten over onder meer muziekeducatie, ‘excellent opleiden’ en talentontwikkeling;
 • draagt er zorg voor dat het excellente uitstroomniveau van de studenten blijft aansluiten bij de ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt en beroepspraktijk, die sterk in beweging is.
 • borgt de bestaande kwaliteit van de opleidingen en heeft aandacht voor onderwijsontwikkeling en aanpassingen van de curricula waar nodig;
 • zorgt ervoor dat de processen binnen het CvA op orde zijn en heeft aandacht voor de interne organisatie en de bestaande structuren;
 • draagt bij aan een diverse, inclusieve en sociaal veilige organisatie en is in staat om op inclusieve wijze richting te geven;
 • is lid van en neemt deel aan het strategisch overleg (CvB en alle AHK-directeuren) van de AHK en is het eerste aanspreekpunt voor de interne en externe relaties. Staat open voor samenwerking met de andere academiedirecteuren, zorgt voor en stimuleert verbinding tussen het CvA en de andere academies;
 • Legt verantwoording af aan het CvB van de AHK.  
 
Profiel
De directeur is een inspirerend leider met een groot hart voor muziek en muziekvakonderwijs, kent het culturele (muziek)landschap goed en is bij voorkeur bekend met het hoger beroepsonderwijs. Naast ruime en relevante leiderschapservaring en strategisch denkvermogen, heeft de directeur charisma en relativeringsvermogen. De directeur schept een veilig klimaat waarin studenten en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Achtergrond en ervaring
De directeur:
 • is bij voorkeur afkomstig uit de muzieksector (of een daaraan gerelateerde sector), heeft bij voorkeur ervaring, of tenminste aantoonbare affiniteit met het muziekvakonderwijs en kennis van de internationale muziekinfrastructuur;
 • is een ervaren manager van professionals bij voorkeur op eindverantwoordelijk niveau. Heeft ervaring met het leidinggeven aan een organisatie van vergelijkbare complexiteit waarin (muziek)professionals met een grote mate van zelfstandigheid hun vak uitoefenen;
 • is het zichtbare boegbeeld, is bestuurlijk en politiek sensitief en een excellent netwerker op internationaal niveau. Zij/hij is in staat het CvA op een juiste wijze daarin te positioneren;
 • stelt de belangen van de huidige en toekomstige generaties studenten altijd voorop;
 • staat midden in de academie en weet wat er leeft. Is daarmee een zichtbare directeur naar ‘binnen en buiten’; benaderbaar voor studenten en medewerkers;
 • bouwt voort op de huidige koers van het CvA en heeft een aansprekende visie op het hoger muziekvakonderwijs op internationaal excellent level;
 • is inspirerend en energiek: heeft oog voor traditie en een heldere visie op innovatie;
 • beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal op uitstekend niveau.
Arbeidsvoorwaarden
Inschaling conform cao-hbo.
 
Procedure
Het Conservatorium van Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. De procedure is in- en extern opengesteld en er wordt gezocht via openbare kanalen (advertenties on- en offline) en via directe search (het benaderen van kandidaten).
 
De AHK streeft in haar beleid het vergroten van culturele diversiteit na. De AHK kijkt met nadruk naar kandidaten met een biculturele achtergrond om op deze vacature te kunnen benoemen. 
 
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel Nederlandstalig cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Vivi Tummers of Dorothea van Rijnen op 020-7267270 of eventueel 06-50284990.
 
Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Verdrag (VOG) is vereist bij indiensttreding. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Eerste gespreksronde met selectiecommissie: donderdag 10 februari 10.00-15.00 uur
 • Gesprekken met adviescommissie: maandag 14 februari 11.30-14.30 uur
 • Tweede gespreksronde met selectiecommissie: donderdag 17 februari 10.30-14.30 uur
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer