Alzheimer Nederland

Lid Raad van Toezicht (zorgfinanciering/bedrijfsvoering)

Dementie raakt steeds meer mensen en is de grootste uitdaging van deze tijd. Momenteel hebben 290.000 mensen in Nederland dementie. In 2040 zal dit aantal oplopen naar ruim een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring.
Alzheimer Nederland is de afgelopen jaren hard gegroeid, in aantal donateurs, inkomsten, personeel én regionale ondersteuning. En dat móet ook, want wij willen impact maken en hebben daarbij geen tijd te verliezen. De urgentie is groot, dat ervaren wij dagelijks.
 
Daarbij hebben wij één doel voor ogen: vooruitgang! Op álle gebieden waar het dementie aangaat. De zorg, ondersteuning thuis, in het wetenschappelijk veld. Wij vertegenwoordigen de grote groep betrokkenen bij dementie, in de regio, in politiek Den Haag, in het wetenschappelijk onderzoek en in de media.
 
Met deze unieke positie, als grootste private financier van wetenschappelijk dementieonderzoek en patiëntenorganisatie, is Alzheimer Nederland de autoriteit op dementiegebied. Met drie platforms (alzheimer-nederland.nl, dementie.nl en samendementievriendelijk.nl) en via onze social media kanalen en nieuwsbrieven weten wij jaarlijks miljoenen mensen te bereiken. We voeren wervende en voorlichtende campagnes en maken eigen media-producties.
 
Het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort is onze thuisbasis. Daar en vanuit huis werken we met zo’n 100 bevlogen medewerkers. Onze vele duizenden vrijwilligers zijn in afdelingen verdeeld over het land. Wij werken samen met mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, donateurs en collectanten aan een beter leven mét dementie en een toekomst zónder dementie.
 
Wat wij doen
Dit doen we aan de hand van vijf speerpunten. Alzheimer Nederland:
 • Financiert onderzoek voor een toekomst zonder dementie en een beter leven met dementie.
 • Zorgt voor ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Komt op voor de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers in de zorg en in de politiek.
 • Stimuleert een dementievriendelijke samenleving.
 • Geeft voorlichting, informatie en trainingen over dementie.
 Alzheimer Nederland is een gezondheidsfonds én een patiëntenorganisatie. Door deze rollen goed te combineren kunnen we uiteenlopende activiteiten optimaal uitvoeren.
 
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar Alzheimer-Nederland.nl
 
Bestuur en toezicht
Alzheimer Nederland is een stichting met een maatschappelijk doel, zij wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. In 2019 is de huidige directeur-bestuurder Gerjoke Wilmink aangetreden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan een onafhankelijke Raad van Toezicht die uit maximaal zeven leden bestaat. De Raad van Toezicht stelt de jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening) vast en ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland.
Daarnaast functioneert de raad als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. De raadsleden doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers.
 
Binnen de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland wordt gewerkt met een financiële commissie en remuneratiecommissie. De reguliere vergadercyclus van zowel de Raad van Toezicht als de financiële commissie is minimaal vijf keer per jaar.
 
Vanwege het vertrek van het lid Raad van Toezicht zorgfinanciering/bedrijfsvoering, de heer Frans Spijkers, door het verstrijken van de wettelijke termijn, ontstaat er een vacature per 1 januari 2023.De nieuw aan te treden toezichthouder wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging.
 
De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:
 • Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (voorzitter RvT en remuneratiecommissie)
 • De heer ir. F.A.M. Spijkers (lid en voorzitter van de financiële commissie)
 • Mevrouw drs. J. Coster (lid)
 • Mevrouw drs. S. Kalloe (lid)
 • De heer drs. V.P. van den Boogert (lid van de financiële commissie)
 • De heer prof. dr. V. Lemmens (lid)
 
Profiel algemeen
In het algemeen moeten alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over brede deskundigheden, een academisch werk- en denkniveau en vaardigheden op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen. Elk lid van de raad beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de raad. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd beschikbaar voor de vervulling van zijn/haar functie zodat een goede taakverdeling binnen de raad gewaarborgd is.
 
Persoonlijkheidskenmerken voor leden van de Raad van Toezicht:
 • Voelt zich intrinsiek gemotiveerd en verbonden met de missie van Alzheimer Nederland.
 • Is rolvast in de taken van toezichthouder (controleur, werkgever en sparringpartner/adviseur) en weet deze op respectvolle wijze te vervullen.
 • Teamspeler, gericht op samenwerking.
 • Brengt een netwerk in dat ingezet kan worden om ‘het merk’ Alzheimer Nederland verder te versterken.
 • Is in staat om zowel de directeur-bestuurder en mede toezichthouders inhoudelijk te challengen c.q. te inspireren met een hoge professionele standaard.
 • Verbinder, bestuurlijk evenwichtig, goed hoofd- van bijzaken kunnen scheiden, houdt overzicht.
 • Integer, authentiek en onafhankelijk.
 • Inspirerend, positief en constructief.
 • Goede reputatie, is van onbesproken gedrag.
 • Is gericht op besluitvorming voor de lange termijn en het collectieve belang van Alzheimer Nederland.
 
Profiel toezichthouder met aandachtsgebied zorgfinanciering/bedrijfsvoering
Ter opvolging van de heer drs. F. Spijkers wordt gezocht naar een lid met zicht en kennis op zorgfinanciering/bedrijfsvoering. Naast de algemene kenmerken wordt gevraagd:
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring op het terrein van financiering en bedrijfsvoering;
 • Is op de hoogte van het landelijke beleid, actuele wet- en regelgeving, financiering en belangrijkste stakeholders;
 • Bij voorkeur ervaring in de (ziekenhuis)zorg of is in staat zich dit snel eigen te maken;
 • Heeft toezichthoudende ervaring opgedaan als lid van de auditcommissie van een grote (maatschappelijke) organisatie;
 • Kent een zorgvuldige, reflectieve en prettig samenwerkende stijl waarin ruimte wordt gecreëerd om tussen verschillende belangen en meningen op te treden;
 • Beschikt over persoonlijk en inhoudelijk gezag en is een gerespecteerd gesprekspartner;
 • Is nieuwsgierig, verbindend en geïnteresseerd.

Procedure
Alzheimer Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Yvonne Dings op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De data voor gesprekken bij onze opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer