Amsterdam 750 jaar

Scenario’s voor 2025

Vanderkruijs is een van de initiatiefnemers van het programma “Op weg naar Amsterdam 750 jaar”. Binnen het programma gingen meer dan 100 young professionals, geselecteerd uit een coalitie van beeldbepalende Amsterdamse bedrijven, op zoek naar betekenisvolle initiatieven die een positieve impuls geven aan Amsterdam in 2025 en verder. Gedurende 2013 en 2014 zijn deze city explorers in een aantal sessies bijeenkomen om met behulp van de scenariomethodiek na te denken over de toekomst van hun stad. De deelnemers zijn werkzaam bij een van de elf partnerorganisaties, maar ook young professionals van maatschappelijke en culturele organisaties doen mee. Vanderkruijs heeft tien young professionals geselecteerd vanuit organisaties in haar naaste omgeving en hen de gelegenheid gegeven dit programma te volgen.

Behalve Vanderkruijs, leverden de volgende organisaties hun bijdrage aan het initiatief: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, De Brauw Blackstone Westbroek, Cordaan, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Heineken, Nuon, PWC, Van de Bunt Adviseurs en Van de Jong Amsterdam.

Enkele bijeenkomsten van de young professionals zijn vastgelegd op film:
  • Scenario's voor Amsterdam in 2025 (najaar 2013) - bekijk via Vimeo.
  • Presentatie voorstellen voor initiatieven voor 750 jaar Amsterdam (winter 2013) - bekijk via Vimeo.
  • Het realiseren van initiatieven voor de viering van 750 jaar Amsterdam (voorjaar 2014) - bekijk via Vimeo.
De resultaten van het programma zijn in april 2015 persoonlijk aangeboden aan burgemeester Van der Laan en wethouder Ollongren. Het bidbook met alle initiatieven voor 750 jaar Amsterdam kunt u downloaden via deze link.

Inmiddels wordt onder leiding van het bestuur Amsterdam 750 verder gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Op YouTube treft u een videoverslag van de meest recente bijeenkomst van de Club van 750 in Pakhuis De Zwijger.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer