Ambition for excellence

Amsterdam 750 jaar

Scenario’s voor 2025
Vanderkruijs is een van de initiatiefnemers van het programma “Op weg naar Amsterdam 750 jaar”. Binnen het programma gaan meer dan 100 young professionals, geselecteerd uit een coalitie van beeldbepalende Amsterdamse bedrijven, op zoek naar betekenisvolle initiatieven die een positieve impuls geven aan Amsterdam in 2025 en verder. Gedurende 2013 en 2014 zijn deze city explorers in een aantal sessies bijeenkomen om met behulp van de scenariomethodiek na te denken over de toekomst van hun stad. De deelnemers zijn werkzaam bij een van de elf partnerorganisaties, maar ook young professionals van maatschappelijke en culturele organisaties doen mee. Vanderkruijs heeft 10 young professionals geselecteerd en geeft hen de gelegenheid dit programma te volgen.

De resultaten van het programma werden op 7 april 2015 aangeboden aan burgemeester Van der Laan en wethouder Ollongren. Het bidbook met alle initiatieven voor 750 jaar Amsterdam kunt u downloaden door te klikken op deze link.
 
Behalve Vanderkruijs, leveren de volgende organisaties hun bijdrage aan het initiatief: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, De Brauw Blackstone Westbroek, Cordaan, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Heineken, Nuon, PWC, Van de Bunt Adviseurs en Van de Jong Amsterdam.