uitgeverij atlas contact

directeur

Uitgeverij Atlas Contact is een toonaangevende literaire uitgeverij met een breed en veelzijdig fonds. Atlas Contact publiceert zowel Nederlandse als vertaalde literatuur, poëzie en non-fictie, waaronder geschiedenis, filosofie, politiek, psychologie en natuur. Tevens verschijnen onder de imprint Business Contact boeken op het gebied van management, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. De uitgeverij biedt binnen deze genres kennis, inzicht en schoonheid. Ze wil een podium zijn voor reflectie op het heden, het verleden en de toekomst, op de menselijke ervaring, cultuur en maatschappij. Atlas Contact staat voor originaliteit, onafhankelijkheid van geest, nieuwsgierigheid, hoge kwaliteit van stijl en inhoud. Eenvoud en toegankelijkheid, diepgang, maar ook lichtvoetigheid en humor zijn daarbij belangrijke elementen.

De ruim veertig toegewijde medewerkers van Atlas Contact werken – samen met de schrijvers – met expertise en met veel plezier aan het tot stand komen en verspreiden van alle uitgaven onder een zo ruim mogelijk lezerspubliek. De geschiedenis van Atlas Contact gaat terug tot 1887 – de oprichtingsdatum van uitgeverij L.J. Veen. Het is een zelfstandig opererende uitgeverij die onderdeel is van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (VBK).

Onze identiteit gaat in wezen over de vraag hoe wij ons als uitgeverij in de wereld opstellen, waar we intellectueel en esthetisch waarde hechten, wat we als belangrijke elementen van een waardevol leven zien. Dat blijkt een grote groep lezers aan te spreken – en dit betekent dat we ook mede vanuit de lezers boeken (kunnen) kiezen. Atlas Contact zit hoog in de markt met kwalitatief goede titels. Het is zeer wenselijk deze identiteit te continueren.

Atlas Contact is gericht op originele, persoonlijke en serieuze fictie en non-fictie en op stilistische en compositorisch hoge kwaliteit. Het streven is en blijft een onderscheidend, vernieuwend, kwalitatief hoogstaand én commercieel succesvolle uitgeverij te zijn.

De basis van de uitgeverij is het kwalitatief goede boek, en daarvoor is een goede vertrouwensrelatie met (vooral ook de Nederlandse en Vlaamse) auteurs (fictie/non-fictie), jong en oud, gevestigden en beginners van groot belang. Die relatie is het hart en het kapitaal van de uitgeverij. De voornaamste inspanningen van medewerkers en directie zijn dan ook gericht op het in stand houden en koesteren van die relatie.

Opdracht
Het boekenvak is volop in ontwikkeling. De afgelopen tien jaar verminderde de omzet, terwijl de productie van titels min of meer gelijk bleef. Boekhandels organiseerden zich recent tot vier grote concerns: Libris, Audax en BOL in Nederland en Standaard Boekhandel in België. Het Engelstalige boek wint rap terrein, evenals abonnementsmodellen. Meer dan 40 procent van de boeken wordt online verkocht. Ook marketing en publiciteit spelen zich steeds meer online af.

Een literaire uitgeverij is sterk afhankelijk van de fysieke boekhandel. Boekverkopers zijn in staat literaire schrijvers voor het voetlicht te brengen. Ondersteund met de juiste marketing en publiciteit geven boekhandels auteurs een platform in de winkels, waar lezers kennis kunnen maken met hun uitgaven of met de schrijvers zelf. Voor auteurs zijn de meest gangbare, traditionele media nog steeds van belang. Recensenten, tv- en radiomakers kunnen een titel ‘maken’. De meeste auteurs hechten veel waarde aan de aanwezigheid van hun titels in de boekhandel en in de kranten, op radio en tv. Het online kanaal heeft sterk aan kracht gewonnen en voor business boeken speelt de boekhandel bijna geen rol van betekenis meer.

De directeur van Atlas Contact moet aan de ene kant de boekhandel blijven koesteren, maar aan de andere kant ook nieuwe wegen bewandelen. Zij/hij moet openstaan voor digitale innovaties en kennis in huis halen op het gebied van trends en marktontwikkelingen. De nieuwe directeur zal ook nieuwe partners moeten vinden voor de verkoop, ook buiten de traditionele kanalen. De gekozen strategie van VBK Uitgeversgroep, gericht op meer branchevreemde verkoop en verkoop direct aan de lezer, behoeft nadere uitwerking.

Taken en verantwoordelijkheden
De directeur:
 • draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten, en voor de leiding en de continuïteit van de uitgeverij;
 • participeert in het managementteam van VBK Uitgeversgroep en neemt daarin actief deel aan de vorming van het beleid;
 • weet vanuit een heldere visie richting te geven aan de doelstellingen en verdere ontwikkeling van de uitgeverij; bepaalt samen met het managementteam het (langere termijn) beleid binnen de kaders van de strategie van VBK Uitgeversgroep;
 • heeft ervaring met organisatieverandering en weet op aansprekende wijze vorm en inhoud te geven aan de samenwerking tussen de verschillende fondsonderdelen;
 • staat open voor nieuwe ontwikkelingen en kansen.
Functie-eisen
De directeur is iemand die:
 • uitstekende organisatie- en managementcapaciteiten heeft en een aantal jaren (eind)verantwoordelijkheid heeft gedragen;
 • op bestuurlijk niveau ervaring heeft met andere culturele ondernemingen;
 • een goed financieel, economisch en commercieel inzicht bezit;
 • kennis heeft van en affiniteit met de aard, organisatie en cultuur van een literaire onderneming;
 • in staat is om leiding te geven aan een team dat heel gedifferentieerd is samengesteld en zorgdraagt voor een goede en veilige werksfeer;
 • een teamspeler is, wat ook inhoudt dat zij/hij respectvol omgaat met de relatieve autonomie van de medewerkers, in het bijzonder van uitgevers en redacteuren waar het de acquisitie betreft;
 • de identiteit van uitgeefhuis Atlas Contact mede vormgeeft en bewaakt, en de belangen van de uitgeverij behartigt binnen VBK;
 • een heldere visie heeft op richting, strategie, doelstellingen en verdere ontwikkeling van de uitgeverij en in staat is daarover met alle medewerkers te communiceren;
 • op trends en ontwikkelingen anticipeert die van belang zijn voor een literaire uitgeverij en handelt in de traditie van de uitgeverij;
 • kennis heeft van en ervaring heeft met digitale innovatie;
 • een rol speelt in het onderhouden van een goede relatie met de schrijvers en contacten met alle partijen/deelnemers in het boekenvak en de culturele wereld;
 • over eloquente uitstekende taalbeheersing beschikt, zowel schriftelijk als mondeling;
 • een degelijke kennis van het Engels heeft, en liefst van een of meerdere andere talen;
 • over een (inter)nationaal netwerk beschikt, en bereid is veel tijd en energie aan de verdere ontwikkeling ervan te besteden.
Deze eigenschappen moeten specifiek gericht zijn op het boeken- en uitgeefbedrijf. Dat veronderstelt belezenheid, smaak, kwalitatief besef zowel voor fictie als non-fictie, brede algemene, en culturele ontwikkeling, kennis van de (internationale) culturele en literaire wereld.

Persoonlijkheid en cultuur
 • Sterke, intelligente persoonlijkheid met uitstraling;
 • Vermogen kritisch en onafhankelijk te opereren;
 • Uitmuntende communicatieve vaardigheden;
 • Interesse voor kunst en cultuur in het algemeen en de boekenbranche in het bijzonder;
 • Empathische en inspirerende teamspeler, die flexibel laveert tussen schrijvers, medewerkers en klanten;
 • Slag- en besluitvaardigheid, vermogen om knopen door te hakken;
 • Creativiteit en vindingrijkheid op het gebied van oplossingen in tijden van crisis;
 • Vermogen zaken in een breder kader te zetten en een langetermijnstrategie te ontwikkelen;
 • Gerichtheid op het behalen van resultaten en doelstellingen en bereidheid in te grijpen als doelstellingen niet worden behaald;
 • Vaardigheid een visie te ontwikkelen met daaraan gekoppelde doelstellingen;
 • Ambitie om haar/zijn stempel te drukken op maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
Arbeidsvoorwaarden
Atlas Contact biedt:
 • zelfstandige eindverantwoordelijkheid binnen de groep VBK;
 • de kans om met Atlas Contact bijzondere boeken te maken in diverse verschijningsvormen, die lezers op veel manieren raken;
 • samenwerking met professionele collega’s binnen VBK;
 • arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de functie;
 • een zeldzaam inspirerende werkomgeving.

Procedure
Atlas Contact laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een uitgebreide motivatiebrief (inclusief actueel cv) te sturen aan atlascontact@vanderkruijs.com - reactietermijn loopt tot en met vrijdag 2 oktober.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Janneke van Golen of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer