Winnaar

Executive Search Award 2020

Uitreiking Award
Vanderkruijs wordt dit jaar geëerd met de “Talent naar de Top Executive Search Award”. Deze award is ons toegekend door een jury onder leiding van Caroline Princen, Tessa Mensen en Joop Schippers, als erkenning van ons bureau als professionele partner in executive search in het publiek/private veld. De jury is het uitzonderlijk hoge aantal vrouwelijke benoemingen in procedures die door Vanderkruijs begeleid zijn opgevallen, met daarbij een aantal bijzondere bemiddelingen en ook de prioriteit die Vanderkruijs geeft aan het vergroten van diversiteit in brede zin in de boardroom. In de afgelopen jaren behalen wij een percentage vrouwelijke bemiddelingen tussen de 50 en 57%. Resultaten uit de Monitor Talent naar de Top laten een historische stijging zien van het aantal vrouwen in de top, van 24,6% naar 26,7%. De bij Talent naar de Top aangesloten organisaties heeft 54,7% een evenwichtig samengestelde raad van bestuur, voor raden van toezicht/commissarissen is dit 84% en 66,7%.Voorhoede
De charterorganisaties hebben in 2019 gemiddeld 31,4% vrouwen in de rvb, 36,6% in de rvc en 39,7% in de rvt. Caroline Princen: ‘De organisaties binnen het netwerk van Talent naar de Top behoren tot de voorhoede op het gebied van diversiteit. Het zijn héél mooie resultaten, de charterondertekenaars behalen hiermee het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen aan de top. Dat is een uitzonderlijke prestatie, die landelijk niet geëvenaard wordt.’

Vijf charterorganisaties ontvangen dit jaar een Talent naar de Top Diamant Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. Dit zijn VodafoneZiggo, Arcadis Nederland, Rabobank, AON en executive search bureau Vanderkruijs.

Brede opvatting diversiteit
Vanderkruijs beperkt zicht niet tot een focus op de numerieke verhouding van man/vrouw op eindverantwoordelijk niveau. Het thema is breder en dieper. Breder, omdat we ook actief sturen op zichtbare culturele en leeftijdsdiversiteit maar ook op de meer onzichtbare diversiteitsaspecten in een team. Dieper, omdat we ons via een speciaal ontworpen methodiek ook richten op het productief maken van diversiteit in leadership teams.

Waardevolle Search Code
De Executive Search Code erkent de belangrijke rol die (executive) search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Diversiteit is een strategische factor voor een goede besluitvorming en de performance van bedrijven, instellingen en overheden.

In 2010 waren wij het eerste executive search bureau dat ook de voorloper van deze code - het Charter “Talent naar de Top” - ondertekende. Het was vanzelfsprekend dat wij ons committeerden aan de Executive Search Code, als aanvullend instrument om onze opdrachtgevers te overtuigen dat het productief maken van diversiteit meer vergt dan een getalsmatige toewijding aan het onderwerp.

Hogere instroom, doorstroom en behoud vrouwelijk talent
Het doel van het Charter Talent naar de Top is een hogere instroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties. Deelname aan het charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Charterondertekenaars committeren zich aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten door de onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top. Sinds 2008 hebben in totaal 275 organisaties het charter ondertekend. De Monitor Talent naar de Top 2019 toont de stand van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars ultimo 2019 en beschrijft de inspanningen die charterorganisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top in hun organisatie te stimuleren.