Nederlands Huisartsen Genootschap

voorzitter raad van bestuur

Mevrouw Wendy Borneman is benoemd tot nieuwe voorzitter raad van bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De benoeming gaat in per 1 juni 2020 en vond plaats tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) die online georganiseerd was. Mevrouw Borneman neemt het stokje over van waarnemend bestuurder de heer Hans van der Schoot.
 
Mevrouw Borneman studeerde Informatica en koos na een aantal jaar werken voor een studie Geneeskunde, gevolgd door de specialisatie tot huisarts en de NHG-Kaderopleiding Beleid & Beheer. Als wetenschappelijk medewerker was zij eerder aan het NHG verbonden, waarna zij koos voor een bestuursfunctie bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Daarnaast is zij werkzaam als huisarts.

Voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw Henriëtte van der Horst, is blij met de benoeming: “Wendy Borneman kent het werkveld en de dagelijkse dilemma’s waar de werkvloer voor staat heel goed. Zij heeft ook goed inzicht in en een aansprekende visie op de strategische uitdagingen waar de huisartsenzorg voor staat. Als LHV-bestuurder heeft zij een groot netwerk opgebouwd en ervaring opgedaan met het opereren in complexe situaties. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij de positie van het NHG in het domein van de (eerstelijns) gezondheidszorg kan versterken.”
 

Naast de benoeming van mevrouw Borneman hebben de aanwezige leden in de BALV ook het voorstel om een tweehoofdige raad van bestuur in te stellen bekrachtigd. Binnenkort wordt gestart met de werving van het lid raad van bestuur.

Mevrouw Van der Horst legt het belang uit van deze keuze: “In de gezondheidszorg is de huisarts misschien wel de belangrijkste schakel bij de vele actuele onderwerpen die in de zorg spelen. Dit vraagt veel van ons als wetenschappelijke vereniging en nog meer van een voorzitter als het aankomt op een goede vertegenwoordiging. Door te kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur kunnen we het strategisch vermogen en de slagvaardigheid van het NHG vergroten. Tevens creëren we zo voldoende ruimte om ook sturing en aandacht te geven aan de werkorganisatie.”
 
Mevrouw Borneman over haar benoeming: “Huisartsgeneeskunde is in Nederland de afgelopen decennia uitgegroeid tot een schitterend, volwassen en sterk vak. Het NHG heeft daar een grote rol in gespeeld, onder andere door huisartsen te ondersteunen met wetenschappelijke richtlijnen. Maar er zijn nog steeds uitdagingen. Denk aan: hoe gaan we om met de almaar groeiende werkdruk? Hoe werken we met steeds meer partijen samen, zonder het allerwezenlijkst – de relatie tussen de huisarts en zijn of haar patiënt – te verliezen? Hoe vinden we als generalist de weg in een groeiende hoeveelheid informatie? En wat kunnen wij bijdragen aan het verkleinen van de oplopende gezondheidsverschillen in de samenleving?
 
Hoe kunnen we in een veranderende samenleving de essentie van ons vak behouden en versterken én zorgen dat we met plezier goede huisartsenzorg kunnen blijven leveren?
 
Ik kijk ernaar uit om samen met onze ruim 13.000 leden, alle collega’s van het NHG-bureau en onze samenwerkingspartners die vragen te beantwoorden, zodat inwoners van Nederland verzekerd blijven van geweldige huisartsenzorg en de huisarts met trots en plezier zijn vak kan blijven uitoefenen.”