Het ABC Onderwijsadviseurs

Directeur-bestuurder

De raad van toezicht van ABC Onderwijsadviseurs heeft mevrouw drs. Irene Schimmel-Verschuur MIM benoemd als directeur-bestuurder.  Mevrouw Schimmel start per 1 oktober 2014 in haar nieuwe functie.

Mevrouw Schimmel-Verschuur heeft haar hele werkzame leven op het snijvlak van zakelijke dienstverlening en de publieke zaak gewerkt. Zo werkte zij als consultant en manager bij Het Expertise Centrum en was ze directeur van het Servicehuis ICT van de Gemeente Amsterdam. De laatste jaren was zij actief in de zorg en jeugdzorg. Ze heeft zowel in Amsterdam als landelijk een groot netwerk. 
 
De huidige bestuurder, Marleen Beumer heeft een nieuwe functie aanvaard als Programmadirecteur voor de Ouder en Kind teams in Amsterdam. Een mooie en belangwekkende functie, waarin zij mede vorm gaat geven aan de transitie van de Jeugdzorg in Amsterdam. Het ABC is blij met de keuze voor iemand die, naast ervaring in de Jeugdzorg, ook veel zicht heeft op het onderwijs in Amsterdam en vanuit die kennis de verbinding tussen het onderwijs en de zorg in het nieuwe stelsel kan vormgeven.  Terug.