Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Dijkgraaf

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft unaniem de heer Gerhard van den Top voorgedragen als opvolger van vertrekkend dijkgraaf Johan de Bondt. Op 1 november 2014 is de heer Van den Top officieel aangetreden als nieuwe dijkgraaf. 
 
De heer dr. ir. Van den Top (1961) was hiervoor werkzaam als algemeen directeur bij Vitens Evides International. Hij beschikt over ruime nationale en internationale bestuurlijke en managementervaring, in zowel maatschappelijke organisaties als in het bedrijfsleven én in het watervak. Eerder werkte hij bij Shell, het Wereld Natuurfonds en bij de Universiteit Leiden. De heer Van den Top woont in het werkgebied van het waterschap. Terug.