Albeda College

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

De heer Aad Kuiper en mevrouw Willy de Mooij zijn per 1 oktober 2014 benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College.

Mevrouw De Mooij is sinds juli 2013 lid van de Raad van Bestuur van Vestia. Zij heeft daar onder meer bedrijfsvoering en control, vastgoed en P&O in haar portefeuille. Zij is daarvoor werkzaam geweest bij de woningcorporatie PWS/Havensteder en in de accountancy bij de Algemene Rekenkamer en de gemeente Rotterdam. Mevrouw De Mooij bekleedt tevens nevenfuncties bij andere Rotterdamse publieke instellingen zoals Theater Walhalla, Sensoor en Rotterdam Topsport.

De heer Kuiper zal per 1 januari 2015 de heer Klaas Groenendijk als voorzitter opvolgen. Hij is sinds 1997 werkzaam bij Hunter Douglas, momenteel in de functie van CEO voor de activiteiten in Europa, Midden-Oosten en Afrika. De heer Kuiper is al vele jaren werkzaam in de regio Rotterdam en bekend met de uitdagingen van het onderwijs en de arbeidsmarkt in Rotterdam en omgeving. Als lid van de voormalige Economic Development Board Rotterdam en het Strategisch Beraad zet hij zich al langer in voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het Albeda College is een regionaal opleidingsinstituut voor educatie en middelbaar beroepsonderwijs. Het Albeda College telt ruim vijftig locaties en meer dan 120 opleidingen in de regio Rotterdam. Terug.