Zorggroep Alliade

Twee Leden Raad van Toezicht

Zorggroep Alliade heeft twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd.

Het gaat om mevrouw Els Maeckelberghe en om mevrouw Herma van der Wal. Beide nieuwe toezichthouders beginnen op 1 juli.

Mevrouw Maeckelberghe vervult de voordrachtszetel van de gezamenlijke cliënten- en verwantenraden. Zij is theologe, ethica en universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Maeckelberge heeft veel gepubliceerd over ethiek en gezondheidszorg.

Mevrouw Van der Wal is lid van de Raad van Bestuur van Dimence Groep (een GGZ-organisatie) in Deventer, psychiater en lid van het bestuur van de NVZD, de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg. Zij heeft tal van bestuurs- en advies functies binnen de zorg vervuld. Terug.