alzheimer nederland

lid raad van toezicht

De heer Vincent van den Boogert treedt per 1 maart 2020 toe tot de raad van toezicht van Alzheimer Nederland. De heer Van den Boogert is 25 jaar verbonden geweest aan ING in binnen- en buitenland. De laatste jaren als CEO ING Nederland. Vanaf 1 maart ruilt hij zijn loopbaan bij ING in voor ‘nieuwe avonturen, deels in te vullen met meer maatschappelijk georiënteerde posities’, zoals hij zelf aangeeft.

Als statutair bestuurder werkte De heer Van den Boogert met diverse toezichtsorganen, waardoor hij goed is ingevoerd in de dynamiek tussen bestuurder en toezichthouder. In de raad van toezicht van Alzheimer Nederland volgt hij de heer Jurgen van Breukelen op die is afgetreden vanwege het verstrijken van de wettelijke termijn.

Voorzitter van de raad van toezicht mevrouw Liesbeth Spies over de benoeming: "Zijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven heeft veel toegevoegde waarde voor onze raad van toezicht".

De heer Van den Boogert is ook persoonlijk zeer gemotiveerd om een functie bij Alzheimer Nederland te vervullen. "Ik heb binnen mijn familie, in kleine en grote kring, van zeer nabij de impact van dementie ervaren. De ontwrichtende gevolgen die de ziekte heeft voor diegene met dementie en voor de mensen eromheen is lastig uit te drukken en nog moeilijker om te ervaren. Daarom lever ik graag een bijdrage aan de missie van Alzheimer Nederland om dementie te voorkomen, te genezen en te behandelen."