Alzheimer Nederland

Twee leden raad van toezicht

Judith Coster en Shequita Kalloe zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland. In de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland volgen zij Marieke Bolle en Jan de Keijzer op die 1 januari aftraden vanwege het verstrijken van de wettelijke termijn. Gerjoke Wilmink: “Met de komst van Judith en Shequita houden we kennis over corporate communicatie en langdurige zorg in de Raad van Toezicht. Dat is enorm waardevol voor onze organisatie.”  

Impact dementie en communicatie  
Judith Coster is sinds 2016 Vice President Corporate Communications bij KLM. “De maatschappelijke impact van dementie is enorm. 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie, dwars door de maatschappij heen. Het is volksziekte nummer 1 en het heeft niet alleen impact op de patiënt zelf, maar ook op mantelzorgers en generaties eronder. Het raakt iedereen.”  

“Alzheimer Nederland begeeft zich in een groot, complex én interessant speelveld. Goede communicatie, maar ook informatie en dialoog met alle verschillende stakeholders, is cruciaal. De reputatie van een organisatie is kwetsbaar. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor stichtingen met een belangrijke maatschappelijke rol. De basis van het succes van Alzheimer Nederland ligt in het vertrouwen dat mensen geven aan Alzheimer Nederland. Ik ben er trots op dat ik daar als toezichthouder een steentje aan kan bijdragen.” 

Ouderenzorg  
Shequita Kalloe is lid raad van bestuur van Argos Zorggroep. In 2020 maakte ze de overstap naar de ouderenzorg. “Dat was een bewuste keuze. De impact van de ouderenzorg op het leven van een individu en zijn naasten is groot. Het gaat om langdurige zorg die de persoonlijke levenssfeer van mensen diep raakt. Zowel in mijn persoonlijk leven als in het werk heb ik gezien hoe ingrijpend en ontwrichtend dementie kan zijn voor de persoon zelf, maar zeker ook voor de naasten. Met de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie stijgen. Ontwikkelingen zijn nodig om goede zorg aan al deze mensen te kunnen bieden, intramuraal maar vooral ook in de thuissituatie. 

Kalloe verbindt zich graag met de ambitieuze doelen van Alzheimer Nederland: “Vooral de combinatie waarbij enerzijds wordt gestreefd om dementie de wereld uit te krijgen terwijl tegelijkertijd de organisatie zich ook hard maakt voor een betekenisvol leven met dementie is erg krachtig.”