Academisch Medisch Centrum

Lid Raad van Bestuur

Mevrouw Frida van den Maagdenberg treedt op 1 februari 2014 toe tot de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Haar belangrijkste aandachtsgebieden worden financiën en bedrijfsvoering, waaronder bouw, huisvesting en ICT. Mevrouw Van den Maagdenberg neemt de portefeuille over van Ruud Hopstaken, die deze zomer zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur officieel heeft neergelegd met het oog op zijn ziekte en herstel.
 
Frida van den Maagdenberg (Rucphen, 1961) is momenteel lid van de Raad van Bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) / Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG). Hier beheert zij onder meer de portefeuilles financiën, ICT en technische diensten. Zij is betrokken bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van EPIC in het SLAZ; EPIC is ook het systeem dat door de alliantie van AMC en VUmc is gekozen als het te implementeren EPD. Tevens droeg zij bij aan de fusievorming van het SLAZ en het OLVG.
Uit hoofde van haar functie is mevrouw Van den Maagdenberg lid van de Commissie Besturing en Bekostiging van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
 
Het nieuwe bestuurslid van het AMC heeft ruime bestuurlijke ervaring in de academische en medische wereld. Zo was zij onder meer directeur van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), directeur Onderzoek aan de Universiteit Utrecht en directeur Financiën en Informatievoorziening van het UMC Utrecht.
 
Mevrouw Frida van den Maagdenberg studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij is toezichthouder van de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH) en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland. Terug.