amerpoort

voorzitter raad van bestuur

De raad van toezicht van zorgorganisatie Amerpoort heeft mevrouw Marjolein Bolt per 1 september benoemd tot voorzitter raad van bestuur.

“Met veel genoegen start ik op 1 september bij Amerpoort. Ik vind Amerpoort een zelfbewuste en warme organisatie. Dat maakt dat ik uitkijk naar de samenwerking met alle betrokkenen binnen Amerpoort. We moeten ons voorbereiden op de ambities en uitdagingen van onze sector, zodat ook in de toekomst mensen met een beperking een betekenisvol leven kunnen leiden en onze medewerkers met energie en enthousiasme hun werk kunnen blijven doen. Belangrijke uitdagingen liggen op het gebied van de arbeidsmarkt en technologie”, aldus mevrouw Bolt, de nieuwe bestuurder van Amerpoort.
 

Grote nieuwsgierigheid en betrokkenheid

Mevrouw Bolt startte haar loopbaan als maatschappelijk werker in de zorg voor mensen met een beperking. Zij deed haar werkervaring op in verschillende sectoren: welzijnswerk, ouderenzorg, gemeenten, psychiatrie voor jeugdigen en diverse sectoren in de gehandicaptenzorg, waaronder de zorg voor doven en slechthorenden, forensische zorg en in SGLVG (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt)-zorg. Mevrouw Bolt is lid van het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

“Mijn belangrijkste drijfveer is de zorg voor kwetsbare mensen steeds verder te verbeteren. In de gesprekken die ik tot nu toe bij Amerpoort heb gehad, heb ik ervaren dat de klant- en werkwaarden echt leven in het gedrag van mensen. Ik heb bijvoorbeeld een grote nieuwsgierigheid en een enorme betrokkenheid gezien. Ook zag ik trots bij mensen; ze durfden te zeggen waar ze goed in zijn. Daarnaast gaven ze ook aan dat er nog heel wat te ontwikkelen is. Dat maakt dat ik erg blij ben met deze benoeming”, geeft mevrouw Bolt aan.
 

Trajectum

De afgelopen vijf jaar werkte zij als voorzitter van de raad van bestuur bij Trajectum, een organisatie op het snijvlak van de gehandicaptensector, GGZ en forensische zorg. Zij is daar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de totale organisatie. Als voorzitter van de driehoofdige raad van bestuur is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles bedrijfsvoering, het kennis- en expertisecentrum en de ambulante zorg. Het profiel van de raad van bestuur voor Amerpoort sluit naadloos aan bij de wens van mevrouw Bolt om zich meer te richten op zorg- en organisatieontwikkeling:

“De opdracht om samen met mijn collega bestuurder ook bij te dragen aan gezonde bedrijfsvoering gaat hiermee hand in hand. Samen zullen we, als collegiaal bestuur, de organisatie voorbereiden op de toekomst.”
 
Amerpoort gaat na het vertrek van de heer Paul Willems over naar een tweehoofdige raad van bestuur. De werving van de tweede bestuurder is nog gaande.