Amsterdam UMC

Lid raad van toezicht en voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie

Drs. M.J.H. (Guillaume) Jetten is per 1 november jl. benoemd tot toezichthouder van Amsterdam UMC en voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie. Hij is in beide rollen de opvolger van drs. P.S. (Piero) Overmars die na tien jaar bij het AMC, waarvan ruim drie jaar ook bij VUmc, afscheid heeft genomen.
 
Guillaume Jetten heeft een Master in Economie aan de Universiteit van Maastricht behaald en is een gecertificeerd accountant. Hij heeft in diverse bedrijven uiteenlopende functies gehad en is tussen 2003
en 2014 chief financial officer (CFO) geweest bij enkele uitgevers en bij Galapagos, een biotechnologisch bedrijf dat innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt.
 
De samenstelling van de raad van toezicht is per 1 november 2021 als volgt:
Drs. W.J. Kuijken - voorzitter, mw. mr. A. Nijboer, mw. drs. W.F. de Mooij, mw. prof. dr. J. Bussemaker, prof. dr. P.A.B.M. Smits en drs. M.J.H. Jetten.