Amsterdam UMC

lid raad van toezicht

Mevrouw Willy de Mooij is sinds 1 januari toegetreden tot lid van de raad van toezicht van Amsterdam Universitair Medische Centra. Zij volgt daarmee mevrouw Jacqueline Rijsdijk op, die na twee perioden van vier jaar als toezichthouder terugtreedt. Alle betrokken advies- en medezeggenschapsorganen steunen de benoeming.

Mevrouw De Mooij studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ruime ervaring opgedaan in diverse bestuurs- en toezichthoudende functies. Momenteel is zij lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Vestia. Mevrouw De Mooij maakt deel uit van het nieuwe bestuur nadat het interim-bestuur de risicovolle derivatenportefeuille had afgewikkeld en Vestia een saneringscorporatie was geworden.

Voordat mevrouw De Mooij bij Vestia aantrad was zij directeur Fusie en Integratie van woningcorporatie Havensteder in Rotterdam. Daar was zij verantwoordelijk voor het programmatisch aangepakte integratieproces.

In voorgaande functies had zij vooral een financiële verantwoordelijkheid als directeur van onder meer een woningstichting en verschillende publieke organisaties bij de gemeente Rotterdam. Als toezichthouder deed zij onder meer ervaring op bij Rotterdam Topsport en het Albeda College.