Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft David van Traa per 1 april 2023 benoemd tot lid van het College van Bestuur. David van Traa is op dit moment directeur Zuidas van de gemeente Amsterdam, waar hij eindverantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Zuidas-gebied. Huidig collegelid Annet Lekkerkerker volgt - zoals eerder bekendgemaakt - per 1 maart 2023 Bert Verveld op als voorzitter van het college en vormt per 1 april samen met David van Traa het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

David van Traa heeft ruime ervaring in de stad Amsterdam, met name op het gebied van stedelijke ontwikkeling, cultuur en de samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Als algemeen directeur van de directie Zuidas geeft hij leiding aan de ruimtelijke transformatie van een nieuw stuk stad waarin op grote schaal woningbouw, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte worden gerealiseerd. Daarnaast is hij namens de gemeente Amsterdam opdrachtgever van het infrastructuur-project ZuidasDok.

Van Traa bekleedt een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bij verschillende culturele instellingen. Hij is bestuurslid van Felix Meritis en lid van de raad van toezicht van de stichting Nieuwe Helden, een samenwerkingsplatform van culturele makers.

Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de AHK, zegt over de benoeming: “Met David van Traa treedt een kundige en ambitieuze bestuurder aan met een groot netwerk in bestuurlijk Amsterdam. Hij heeft veel ervaring met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van innovatie, stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en cultuur. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met financiën en bedrijfsvoering in een complexe organisatie met veel stakeholders. Deze ervaring sluit goed aan bij zijn toekomstige portefeuille in het College van Bestuur van de AHK en dat is van grote waarde voor de hogeschool."

Annet Lekkerkerker, per 1 maart 2023 voorzitter van het College van Bestuur, is heel blij met de benoeming van David van Traa. “Zijn ruime ervaring, zijn grote betrokkenheid bij de stad Amsterdam en het belang dat hij hecht aan kunst en cultuur zijn van grote waarde voor onze hogeschool. Ik zie uit naar zijn komst en verheug me op de samenwerking.”