Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft mevrouw Annet Lekkerkerker per 1 maart a.s. benoemd tot lid van het college van bestuur. Mevrouw Lekkerkerker is op dit moment nog directeur van het Holland Festival en zal daar tot de editie van 2019 bij betrokken blijven. Daarna zal zij fulltime aantreden als lid van het college van bestuur van de AHK, dat met haar benoeming weer uit twee leden bestaat.

Mevrouw Lekkerkerker geniet grote bekendheid in de culturele sector. Als directeur van het Holland Festival geeft zij leiding aan een van de meest vooraanstaande culturele festivals ter wereld. Vanaf 2009 tot en met 2017 was zij zakelijk directeur/bestuurder van het festival. Sinds 2018 is zij algemeen directeur/bestuurder. Voor haar komst naar het Holland Festival was zij programmeur van de Stadsschouwburg Amsterdam en directeur van theatergezelschap ZT Hollandia. Naast haar directeurschap van het Holland Festival is mevrouw Lekkerkerker onder meer lid van de raad van toezicht van Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst, bestuurslid van Stichting Toneelschuur/Toneelschuur Producties en de Sikkens Foundation. Zij heeft zitting in de NTR Adviesraad en is voorzitter van het ACI, Amsterdams Overleg Culturele instellingen.

De heer Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de raad van toezicht van de AHK, zegt over de benoeming van mevrouw Lekkerkerker: “Met Annet Lekkerkerker treedt een ervaren bestuurder met een enorm netwerk in de culturele sector aan bij de AHK. Dat is een veelbelovend vooruitzicht voor de hogeschool. Haar kennis van de Amsterdamse, nationale en internationale kunstensector betekent een extra impuls, wat ten goede komt aan de hogeschool en aan de academies. Met deze benoeming is het College van Bestuur weer volledig en zullen Bert Verveld en Annet Lekkerkerker samen verder vormgeven aan de toekomst van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.”

Bert Verveld, voorzitter College van Bestuur, is verheugd over de benoeming van Annet Lekkerkerker. “Haar grote ervaring in onder andere het culturele werkveld, haar enthousiasme en haar passie voor kunst en kunstenaars zijn van grote waarde voor de hogeschool. Ik zie uit naar haar komst en naar de samenwerking met haar.”

De Hogeschoolraad van de AHK heeft positief geadviseerd op de benoeming door de Raad van Toezicht. Een afvaardiging vanuit de medezeggenschap (een student-lid en een personeelslid) maakte deel uit van de sollicitatiecommissie. Ook de directeuren van de academies hebben positief gereageerd op de benoeming van Annet Lekkerkerker tot lid van het College van Bestuur.