Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lid Raad van Toezicht

De heer Edwin van Huis is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij volgt hiermee de heer Maarten Kloos op, van wie de zittingstermijn na acht jaar ten einde is gekomen.

De heer Van Huis heeft een grote staat van dienst binnen instituten op het snijvlak van wetenschap en erfgoed. Als directeur van Naturalis Biodiversity Center (Naturalis) geeft hij leiding aan het wetenschappelijk centrum waarin het biodiversiteitsonderzoek in Nederland is geconcentreerd, alsmede aan het museum dat aan het instituut verbonden is. Voor zijn tijd bij Naturalis was hij onder meer algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en zakelijk directeur van het Rijksmuseum. De heer Van Huis heeft een universitaire achtergrond in bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en biologie (Universiteit Utrecht en University of Florida). Naast zijn functie bij Naturalis is hij onder meer lid van het bestuur van Kunsten ’92 en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Paradiso. 

De heer Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zegt over de benoeming van de heer Van Huis: “We zijn verheugd over de komst van Edwin van Huis en de uitgebreide kennis en expertise van het culturele veld die hij met zich meebrengt. We zijn ervan overtuigd dat hij hiermee van grote toegevoegde waarde is voor de Raad van Toezicht.” Terug.