Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Voorzitter Raad van Toezicht

De heer Jan Anthonie Bruijn is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De heer Bruijn volgt de heer Henk Hagoort op, die in september 2016 voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim werd.

De heer Bruijn studeerde geneeskunde aan de Johns Hopkins University te Baltimore en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna specialiseerde hij zich tot patholoog in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Hij promoveerde in 1988 tot doctor aan de Universiteit Leiden.
Na het afronden van zijn opleiding en promotie werkte de heer Bruijn eerst als universitair docent in Leiden en Boston (Harvard University), daarna als universitair hoofddocent bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden. Sinds november 2012 is hij tevens lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie.  
De heer Bruijn vervult diverse nevenfuncties. Zo is hij onder andere voorzitter van de Raad van Advies van EP-NUFFIC, ambassadeur van het Platform Bèta Techniek, adviseur van de Nederlandse Academie van de Leraar, vice-voorzitter van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en lid comité van aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen. De heer Bruijn is al langer actief in besturen en adviesraden, zo is hij tevens oud-voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), oud-voorzitter van de Commissie Externe Validering Examenkwaliteit HBO en oud-kroonlid van de Onderwijsraad.

Mevrouw Eltje de Klerk, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de AHK, is verheugd over de benoeming: “De Raad van Toezicht heeft in de heer Bruijn een nieuwe voorzitter gevonden die uitstekend past bij de ambities en de prestaties van de AHK op het gebied van excellent kunstonderwijs. Hij is bovendien een verbindende persoon waarmee het plezierig samenwerken is.” Terug.