Arduin

Leden Raad van Toezicht

Zeeuwse zorgorganisatie Arduin heeft drie nieuwe toezichthouders benoemd, de heer Jan Geluk, mevrouw Silvia Bal en de heer Jan Jaap Ensing treden per 1 januari 2015 toe tot de raad van toezicht van Arduin.
 
Arduin biedt zorg aan mensen met een lichamelijke-, gedragsmatige- of meervoudige beperking in de provincie Zeeland.
 
Na een positief advies van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, heeft de raad van toezicht positief besloten over de benoeming van de drie nieuwe leden.
 
De heer Jan Geluk is benoemd als inkomend voorzitter van de raad van toezicht. De heer Geluk is dijkgraaf van Waterschap Hollandse Delta. Eerder was hij onder andere Statenlid in Zeeland en lid van de Tweede Kamer namens de VVD.
 
Mevrouw Silvia Bal is directievoorzitter van Rabobank Het Markietzaat, verder is zij commissaris bij woningcorporatie RWS Goes.
 
De heer Jan Jaap Ensing is manager personeel en organisatie bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De heer Ensing kent Zeeland onder andere uit zijn eerdere functies bij Emergis en Stichting Zuidwester Zorg. Terug.