Avans Hogeschool

Voorzitter College van Bestuur

Marjan Hammersma is door de Raad van Toezicht (RvT) van Avans benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Zij start per 1 september 2024 en volgt daarmee waarnemend voorzitter Jacomine Ravensbergen op, die begin april haar vertrek aankondigde.
 
Marjan Hammersma nieuwe voorzitter Avans Hogeschool
De RvT is buitengewoon ingenomen met de benoeming van Marjan Hammersma als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Avans. Voorzitter van de RvT, John Jorritsma: “Marjan kan bogen op zowel brede bestuurlijke als beleidsmatige ervaring en heeft veel passie voor het hoger onderwijs. De RvT is ervan overtuigd dat Marjan als boegbeeld de uitdagingen waar Avans de komende jaren voor staat, vorm en inhoud zal geven.”
 
NPO en OCW
Marjan Hammersma was van 2005 tot eind 2023 werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In 2012 werd ze daar benoemd tot directeur-generaal en in 2016 tot secretaris-generaal. Vóór haar overstap naar het ministerie van OCW werkte ze van 1990 tot 2005 bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Ze studeerde o.a. Sociologie aan de Universiteit van Utrecht en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Marjan verheugt zich op haar overstap naar Avans: “Het was mijn grote wens om de stap te zetten naar de praktijk van het onderwijs. Ik ben daarom ontzettend blij en vereerd dat ik mijn loopbaan bij Avans ga vervolgen. Avans heeft de samenleving veel te bieden. Kennis en kunde voor de toekomstige arbeidsmarkt. Onderzoek en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Met plezier heb ik gelezen hoe Avans de toekomst tegemoet wil treden, met oog voor mensen en in nauwe samenwerking met partijen en bedrijven in de omgeving. Ik kijk er zeer naar uit om mij daar samen met de studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van Avans de komende jaren vol voor in te zetten.”