Avans Hogeschool

Lid College van Bestuur

De heer dr. Diederik Zijderveld is door de Raad van Toezicht van Avans benoemd als lid van het College van Bestuur. Hij volgt op 1 juni 2013 Frans van Kalmthout op.
 
De heer Zijderveld is op dit moment managing director Earth, Environmental and Life Sciences bij onderzoeksinstituut TNO. Binnen Avans gaat hij de portefeuilles onderwijs en onderzoek onder zijn hoede nemen. Daarbij ligt de focus op enerzijds de verbinding tussen beroepsonderwijs en onderzoek en anderzijds de versterking van het praktijkgerichte karakter van onderzoek in samenwerking met onder andere het bedrijfsleven.
 
Als promovendus binnen de vakgroep Fysiologische Chemie aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft Diederik Zijderveld in de jaren tachtig en negentig zijn sporen verdiend in het onderzoek. Daarna heeft hij gewerkt als secretaris kwaliteitszorg binnen de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), als waarnemend directeur Strategisch Programma Onderzoek in Utrecht, als hoofd beleid van NWO en als plaatsvervangend secretaris van het landelijke Innovatieplatform in 2005-2006.
 
Voor zijn huidige functie bij TNO was hij twee jaar lang directeur van het Netherlands Genomics Initiative (NGI), een organisatie die als doel heeft het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van genwetenschap te stimuleren en om de maatschappelijke benutting van dat onderzoek aan te jagen. Terug.