Aveleijn

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Mariëlle Ploumen treedt per 1 augustus aan als lid van de raad van toezicht van zorgorganisatie Aveleijn. Zij vervangt de heer Henny Lodewijks die per 1 januari jongstleden zijn functie als lid van de raad van toezicht heeft neergelegd wegens zijn benoeming tot voorzitter raad van toezicht van de stichting Parabool te Deventer.
 
Mevrouw Ploumen heeft een lange carrière in de zorg waarbij zij vooral veel ervaring heeft opgedaan in jeugd – en volwassenenpsychiatrie. Zij is momenteel werkzaam als directeur Zorgbeleid bij Arkin, een GGZ-instelling in Amsterdam.  Bij Aveleijn zal zij als raad van toezicht-lid deel gaan uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De voorzitter van de raad van toezicht de heer Eringa, is verheugd met haar benoeming en de expertise die ze met zich meebrengt.

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Terug.