Aveleijn

Twee leden raad van toezicht

Op 1 oktober jl. zijn Jetske van Oosten en Gerrit van Munster benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Aveleijn. Al meer dan 50 jaar zet Aveleijn zich in om bij te dragen aan een leven vol betekenis voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid, in alle Twentse gemeenten en een deel van de Achterhoek.

Jetske van Oosten is filosoof en architect. Ze werkt als zelfstandig ondernemer. Hiervoor was zij als programmaleider Actieprogramma ruimtelijk ontwerp 2021-2024 verbonden aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het doel van dit programma is om de integrale aanpak van sociale, ruimtelijke en technologische transitieopgaven te bevorderen. Daarnaast is zij kernlid van de Sociaal Creatieve Raad, curator van de Embassy of Health en adviseur bij het Agis Innovatiefonds. Met haar innovatieve visie op grote, maatschappelijke vraagstukken in de zorg, zien wij in Jetske van Oosten vernieuwende versterking van de Raad van Toezicht.

Gerrit van Munster heeft een achtergrond in sociaal recht, governance en is bekend met de regio. Hij is managing partner en adviseur bij adviesbureau BOLD. Vanuit deze en voorgaande functies heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van verandermanagement, leiderschapsontwikkeling en HR-vraagstukken. Gerrit van Munster was eerder lid van de Raad van Commissarissen bij de Broekhuis Groep en lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim. Hij maakt met zijn strategische kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering de Raad van Toezicht van Aveleijn compleet.

Maarten Ruys, voorzitter van de Raad van Toezicht van Aveleijn, kijkt met vertrouwen uit naar de komst van Jetske van Oosten en Gerrit van Munster: “We zijn blij dat we twee deskundige, nieuwe leden hebben gevonden. Jetske en Gerrit zijn thuis in het oplossen van maatschappelijke opgaven in relatie tot de zorg en thema's als duurzaamheid, innovatie en inclusie. Met hun komst verstevigen we de aanwezige kennis op het gebied van de portefeuille bedrijfsvoering. Wij zien er naar uit om ons gezamenlijk in te zetten voor een betekenisvol leven voor de cliënten van Aveleijn.”

Jetske van Oosten en Gerrit van Munster zien er ook naar uit om voor Aveleijn aan de slag te gaan. Jetske: “Het raakt mij hoe Aveleijn in haar missie niet alleen zelf van betekenis wil zijn voor haar cliënten, maar juist ook cliënten van betekenis wil laten zijn voor anderen. In deze tijd waarin er veel verandert, denk ik dat het zoeken naar wederkerigheid in relaties belangrijker is dan ooit: tussen medewerkers en cliënten, maar ook verwanten en lokale stakeholders van Aveleijn. Ik voel me vereerd om daar vanuit een toezichthoudende rol aan bij te mogen dragen.

Gerrit van Munster viel het tijdens de gesprekken bij Aveleijn op dat het belang van de cliënten echt centraal staat, het gaat over de persoon en de rest is daaraan ondersteunend. “Ik vervul graag een rol als het gaat om hoe we er samen voor kunnen zorgen dat dat ook naar de toekomst mogelijk blijft, in samenwerking met alle betrokkenen.”