Betaalvereniging Nederland

voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van Betaalvereniging Nederland op 19 mei 2022 is Gottfried Leibbrandt benoemd tot haar nieuwe onafhankelijke voorzitter. Leibbrandt is als econoom gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en hij was o.a. partner bij McKinsey en tot 2019 de CEO van SWIFT.

Leibbrandt deelt de ambitie van de Betaalvereniging om met de Nederlandse betaalsector koploper in Europa te blijven, door vruchtbare en brede samenwerking. Op de vraag waarom hij het voorzitterschap van de Betaalvereniging ambieert, antwoordde Leibbrandt: “Ik ben een ‘betaalnerd’ en ik ben mijn hele loopbaan al gefascineerd door het betalingsverkeer. Het betalingsverkeer vervult een maatschappelijke functie; het is iets wat je samen doet. De Betaalvereniging is een unieke organisatie waar alle maatschappelijk deelnemers aan het betalingsverkeer met elkaar aan tafel zitten, aanbieders én gebruikers van betaaldiensten, niet alleen leden maar ook andere stakeholders.”

Gijs Boudewijn, algemeen directeur (a.i.) van de Betaalvereniging is blij met de benoeming: “Gottfried is een internationale autoriteit en de perfecte kandidaat om ons te helpen bij het vervullen van onze missie: samen met onze leden bijdragen aan een toegankelijk, betrouwbaar, efficiënt en veilig betalingsverkeer.”

Leibbrandt is geboren in 1961, woont met zijn vrouw in Brussel en heeft drie volwassen kinderen. Hij groeide op in Den Haag een deed zijn eindexamen aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Hij reist veel voor zijn werk, spreekt vier vreemde talen en vaart als zeezeiler over de wereldzeeën.