Stichting BOOR

Leden Algemeen Bestuur

De gemeenteraad van Rotterdam heeft de vijf voorgedragen kandidaten benoemd tot lid van het algemeen bestuur van Stichting BOOR. In totaal heeft BOOR 85 scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs onder haar paraplu.
 
De samenstelling van het nieuwe algemeen bestuur is als volgt:

Mevrouw drs. Marianne van den Anker
Mevrouw Van den Anker (42) was eerder betrokken bij de Politie Rotterdam-Rijnmond, onder andere als adviseur. Van 2004 tot en met 2008 was zij actief voor Leefbaar Rotterdam, eerst als wethouder veiligheid, gezondheid en emancipatie, later als raadslid. Momenteel werkt ze als zelfstandig ondernemer.

De heer drs. Farid Azarkan
De heer Azarkan (41) is actief geweest in verschillende managementfuncties, op dit moment als plaatsvervangend directeur bij de Rijksgebouwendienst. Hij is ook voorzitter geweest van het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) en heeft veel ervaring opgedaan in de media.

Op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden zijn de volgende drie leden benoemd:

Mevrouw drs. Laura van Geest
Mevrouw Van Geest (50) is sinds 2008 directeur generaal rijksbegroting en ook loco secretaris- generaal (vanaf 2011). Zit in de Raad van advies Instituut van Internal Auditors Nederland.
 
Mevrouw Miriam Scha
Mevrouw Scha (65) was onder andere werkzaam als docent, directeur en rector binnen het openbaar onderwijs, ook in Rotterdam. Aansluitend werkte ze als directeur personeel bij het ROC Zadkine en vanaf 2001 in een vergelijkbare positie bij gemeente Dordrecht.

De heer drs. Paul Zevenbergen
De heer Zevenbergen(48) startte zijn carrière bij het ministerie van Financiën, werkte vervolgens als consultant, directielid, partner bij Boer & Croon, voor een aantal sectoren, waaronder de (semi) overheid en zorg. Werd bestuurder bij IJsselgroep educatieve dienstverlening en is sinds 2011 werkzaam als bestuurder bij de NVAO, de accreditatieorganisatie in het hoger onderwijs. Terug.