Stichting BOOR

Voorzitter College van Bestuur

Het algemeen bestuur van stichting BOOR heeft de heer Huub van Blijswijk voorgedragen als nieuwe voorzitter college van bestuur.  De Rotterdamse gemeenteraad zal het definitieve besluit over de aanstelling nemen.

De heer Van Blijswijk is een ervaren onderwijsbestuurder. Momenteel is hij werkzaam als voorzitter college van bestuur bij Lucas Onderwijs, een grote onderwijsorganisatie in en rond Den Haag. De heer Van Blijswijk zou per 1 augustus 2013 kunnen starten.
 
BOOR bevindt zich in een moeilijke financiële positie. Bezuinigingen zijn noodzakelijk voor een financieel gezonde toekomst. Een belangrijke voorwaarde is dat de bedrijfsvoering op
orde wordt gebracht. De voorgedragen kandidaat heeft de ervaringen en eigenschappen om BOOR
door deze zware periode heen te loodsen.
 
Ten behoeve van de selectie voor de voorzitter college van bestuur is een
benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit onder andere afgevaardigden uit het
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden,
college van bestuur en het algemeen bestuur. De voordracht van de heer Van Blijswijk was unaniem. Terug.