BOVAG

Directeur Verenigingszaken

Het hoofdbestuur van BOVAG heeft de heer Peter Niessink als tweede directielid aangesteld. BOVAG is de brancheorganisatie in de mobiliteitssector

Met de aanstelling van de heer  Niessink beoogt de BOVAG meer slagkracht te creëren in de externe belangenbehartiging en de aansturing van de organisatie. De heer Niessink was directeur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, daarvoor was hij als belangenbehartiger actief bij onder meer  Zorgverzekeraars NL.

Zijn carrière is de heer Niessink begonnen als bedrijfsleider in de automotive industrie. Terug.