Brainport Development

Directievoorzitter

De Raad van Commissarissen van Brainport Development heeft mevrouw Imke Carsouw aangesteld als nieuwe directievoorzitter.

Mevrouw Carsouw heeft de expliciete verantwoordelijkheid over de portefeuille strategie en ontwikkeling. Mevrouw Carsouw is tevens directeur van de Stichting Brainport en vormt daarmee de verbindende schakel tussen beide organisaties.

Na een studie Bestuurskunde aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, vervulde mevrouw Carsouw verschillende functies bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. In 1997 stapte ze over naar het toenmalige ministerie van Economische Zaken, in haar functies kwam zij in aanraking met thema’s als bedrijventerreinen en economische ontwikkeling van grote steden.

Vervolgens was zij binnen het ministerie Economische Zaken, als Clusterleider Zuidoost Nederland, vijf jaar lang verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een economische visie en actieplan voor de technologische topregio Zuidoost Nederland vanuit het ‘Pieken in de Delta’ beleid. Zij bouwde een regionaal netwerk op van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en intermediaire organisaties. Ook heeft ze veel ervaring opgedaan met het Europese programma OP-Zuid en het grensoverschrijdende Interreg Programma MaasRijn.

Vanaf medio 2010 jaar was Imke Carsouw bij het directoraat-generaal voor Ondernemen en Innovatie verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van het generieke ondernemerschapbeleid gericht op het MKB met speciale aandacht voor thema’s als valorisatie, starters, snelle groeiers, onderwijs & ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, diversiteit en microfinanciering. Ze vertegenwoordigde ook het ministerie als aandeelhouder van de vier Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. Terug.