Brandweer Amsterdam-Amstelland

Regionaal Commandant

De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft per 1 januari 2012 Elie van Strien benoemd tot  regionaal brandweercommandant Amsterdam-Amstelland. De heer van Strien was daarvoor werkzaam als brandweercommandant/directeur operatiën van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
 
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland krijgt met de heer van Strien een commandant met een zeer ruime ervaring in het brandweervak, zowel in de operatie als beleidsmatig bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Veiligheidsbestuur zocht een nieuwe commandant die de bezuinigingstaakstelling van Amsterdam weet uit te voeren en vorm kan geven aan de modernisering van het korps. Eind 2011 werd daarover een transitieovereenkomst ondertekend tussen de burgemeester van Amsterdam, de korpsleiding en de OR en het Actiecomité. Met zijn ruime ervaring en expertise wordt de heer van Strien geacht een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van vertrouwen binnen de organisatie en het moderniseren van het brandweerkorps. Terug.