Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen heeft mevrouw Wilma Scholte op Reimer benoemd in haar raad van toezicht. Mevrouw Scholte op Reimer heeft als aandachtsgebieden Kwaliteit en Veiligheid.
 
Mevrouw Scholte op Reimer is momenteel decaan van de faculteiten Gezonheid; en Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam. Tevens is zij bijzonder hoogleraar Complexe Zorg aan de Faculteit Geneeskunde van het Amsterdam Medisch Centrum (onderdeel van Amsterdam UMC ).
 
Na haar opleiding Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen, raakte mevrouw Scholte op Reimer betrokken bij wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Maastricht, uiteindelijk promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Zij combineert haar decanaten en bijzonder hoogleraarschap met diverse bestuurs- en toezichthoudende functies op het gebied van gezondheid, zoals het voorzitterschap van het Onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam, lidmaatschap van de Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen en lidmaatschap van de Wetenschappelijke Adviesraad Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.