Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht

De heer Herman Bolhaar is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Tot mei dit jaar, bekleedde de heer Bolhaar als voorzitter van het College van Procureurs-Generaal de hoogste functie binnen het Openbaar Ministerie. Eerder was hij al procureur-generaal van dit College. In 2008 werd de heer Bolhaar hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam, een positie die hij in het verleden ook in Breda en ’s Hertogenbosch heeft bekleed.

De heer Bolhaar is lid van de Raad van Advies van Professional Performance UMC Utrecht. Toezichthoudende ervaring heeft hij als lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Terug.