carintreggeland

lid raad van bestuur

De raad van toezicht van Carintreggeland heeft mevrouw Inge Zwijnenberg benoemd tot lid van de raad van bestuur van deze zorgorganisatie.

Samen met de voorzitter van de raad van bestuur, Heidi de Bruijn, vormt zij de raad van bestuur van Carintreggeland.

Inge Zwijnenberg is nu nog werkzaam als regiodirecteur bij de Rabobank, regio zuid Nederland. Door haar jarenlange ervaring in meerdere functies bij de Rabobank brengt ze onder meer
veel kennis in op het gebied van algemene bedrijfsvoering en het leiden van transities in een complexe organisatie, specifiek op het gebied van financiën, organisatieontwikkeling, risicobeheersing en digitalisering.

De werving heeft plaatsgevonden in nauw en goed samenspel met de OR, CCR en een afvaardiging van de managers. Het benoemingsbesluit is mede op basis van hun positieve adviezen, tot stand gekomen.

Sybren Bangma, voorzitter raad van toezicht:
"Wij zijn verheugd dat met de benoeming van Inge Zwijnenberg het bestuur van Carintreggeland weer compleet is. Wij zijn ervan overtuigd dat in de raad van bestuur die kwaliteiten worden samengebracht die nodig zijn om de positie van Carintreggeland te versterken en de nieuwe uitdagingen op basis van de pijlers van onze visie, Waardevol leven en Waardevol werken, voortvarend aan te gaan."