Cello

Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van Cello heeft Frank van Beers benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De nieuwe voorzitter heeft een ruime bestuurlijke ervaring, de afgelopen zes jaar als burgemeester van de gemeente Boxtel. De heer Van Beers beschikt daarnaast over een grote affiniteit met de gezondheidszorg, in het bijzonder met de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Vanaf 16 augustus zal deze benoeming van kracht worden. Daarmee is de tweehoofdige raad van bestuur voltallig. Toine van der Pol werd op 1 maart jl. benoemd als bestuurder. Terug.