centrum indicatiestelling zorg

voorzitter en lid raad van advies

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft mevrouw Gertrude van den Brink en mevrouw Larissa Zegveld benoemd in de raad van advies.

Het CIZ heeft als kerntaak het zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Verder heeft CIZ ook taken omtrent ADL-assistentie en de Wet Zorg en Dwang.

Het CIZ bestaat sinds 2005. Sinds 1 januari 2015 valt het CIZ als zelfstandig bestuursorgaan onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De organisatie laat zich door de raad van advies adviseren, leden van de raad zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van welk belang dan ook.

Mevrouw Van den Brink is benoemd als voorzitter van de raad van advies, zij brengt ervaring als executief en non-executief bestuurder in het zorgdomein, onder andere als toezichthouder van zorgaanbieder Amsta en lid van een programmacommissie bij ZonMw.

Mevrouw Zegveld treedt toe als lid van de raad, zij is thans werkzaam bij Wigo4it, een overheidscoöperatie gericht op gemeentelijke samenwerking, in het sociale domein.