Netbeheerder Cogas

Algemeen directeur

Per 1 januari 2016 is Gerald de Haan, nu nog gemeente­secretaris in Almelo, benoemd tot algemeen directeur van Cogas. De Haan volgt hiermee Michiel Kirch op, die per
1 september jl. bij Cogas is vertrokken.
 
Gerald de Haan (52) is sinds 1 september 2008 gemeente­secretaris in Almelo. Daarvoor was hij werk­zaam bij de Belastingdienst en op de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën. Terug.