Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht

De raad van toezicht van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen heeft de heer Henk van der Stelt benoemd tot nieuw lid.
 
De heer Van der Stelt vervulde in zijn carrière diverse rollen als organisatieadviseur, hij opereerde met name op de gebieden financiën, bedrijfsvoering, data science, ICT en strategievraagstukken. Zo vervulde hij diverse senior (directie-)posities als managementconsultant bij Twynstra Gudde, Rabobank Internationaal, AT Kearney en bij Hewlett-Packard.
 
De laatste jaren legt de heer Van der Stelt zich toe op professionele commissariaten in het bedrijfsleven en in de zorgsector.
 
Binnen de raad van toezicht van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis zal de heer Van der Stelt zijn focus leggen op de gebieden rondom informatietechnologie, informatisering en digitalisering in bestuurlijke context. Terug.