Daelzicht

Leden Raad van Toezicht

Mevrouw Pink van Veen en Ellen Kuppens zijn per 15 november benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Daelzicht in Limburg. Met deze benoemingen is de Raad van Toezicht Daelzicht, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, compleet.

Mevrouw Van Veen was van 2009 – 2016 lid van de (tweehoofdige) Raad van Bestuur van Vitalis WoonZorg Groep waar zij onder andere zorg, wonen, welzijn, organisatieontwikkeling, kwaliteit en veiligheid als aandachtgebieden had. Daarvoor deed mevrouw Van Veen ruime ervaring op bij diverse zorginstellingen als manager, beleidsmedewerker en beleidspsycholoog. Als toezichthouder is zij sinds 2012 lid van de Raad van Toezicht van RIBW Brabant waar ze vanaf 2015 de rol van voorzitter vervult. Sinds 2016 is zij ook toezichthouder bij Beweging 3.0. Daarnaast bekleedt en bekleedde mevrouw Van Veen diverse functies in besturen, raden en colleges in de zorg.

Mevrouw Kuppens is Vice President HR bij DSM Nederland. Onder haar verantwoordelijkheid vallen arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van cao-onderhandelingen), het interne overleg (C)OR, talent Ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Hiervoor bekleedde zij diverse andere HR posities binnen DSM onder andere als Project Director HR-transformatie DSM NL, en HR Director en VP HR DSM Fibre Intermediates. Daarnaast vertegenwoordigt mevrouw Kuppens DSM en is zij bestuurder in externe organisaties als het FSI (Fonds Sociale Instellingen), VNO/NCW, JetNet en CHILL. Terug.