Daelzicht

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Mieke Ockhuizen is per 15 december j.l. benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Daelzicht in Limburg.

Mevrouw Ockhuizen is de afgelopen twintig jaar werkzaam geweest in de zorg, waarvan de laatste elf jaar bij ORO (Othmarus Rijtven Organisatie), een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand in Zuidoost Brabant. Zij bekleedde de functie van voorzitter Raad van Bestuur. Daarvoor was mevrouw Ockhuizen onder andere werkzaam bij de GGzE (Eindhoven) in de functie van hoofd financiën en informatievoorziening. Als toezichthouder bekleedde zij diverse functies binnen het onderwijs en de zorg. Sinds 2016 is zij toezichthouder bij het Waarborgfonds voor de Zorg en de Mosae Zorggroep. Deze laatste functie zal zij in het voorjaar 2017 beëindigen.

Met de benoeming van mevrouw Ockhuizen is de Raad van Toezicht van Daelzicht compleet. Zij zal zich met name gaan richten op de portefeuille vastgoed/financiën.  Terug.