De Geschillencommissie

Directeur

Mevrouw Carolien Pietjouw is per 1 mei 2017 benoemd als de nieuwe directeur van De Geschillencommissie.

Momenteel is mevrouw Pietjouw werkzaam bij PwC (Operations Public Sector) en heeft daarvoor in verschillende leidinggevende functies bij de overheid en in de non-profit sector gewerkt. Als directeur-bestuurder van Stichting De Ombudsman heeft zij ruime ervaring opgedaan met het oplossen van geschillen en met het krachtenveld van diverse belangenorganisaties en andere stakeholders. Ook in haar werk als directeur van de Noordelijke Rekenkamer en als hoofd Concern Auditing bij de gemeente Rotterdam heeft mevrouw Pietjouw ruime ervaring opgedaan met het bijeen brengen van uiteenlopende, vaak politieke-bestuurlijke belangen.

Mevrouw Pietjouw verheugt zich erop om aan de slag te gaan bij De Geschillencommissie. “Een voor consumenten en ondernemers ontzettend belangrijke organisatie, die als lichtend voorbeeld in Europa wordt gezien als het gaat om invulling geven aan Europese Richtlijnen op het gebied van geschillenbeslechting. En - heel waardevol - een organisatie waar zeer betrokken mensen werken, die trots zijn op hun werk.” Terug.