de Haagse Hogeschool

directeur bedrijfsvoering en control

Het college van bestuur van de Haagse Hogeschool heeft de heer Kees-Jan Groen per 20 mei aangesteld als directeur Bedrijfsvoering & Control.

De heer Groen heeft in zijn carrière veel ervaring op zowel het financieel terrein als op het gebied van bedrijfsvoering opgebouwd, onder andere bij organisatieadviesbureau Berenschot, de Taskforce Innovatie Regio Utrecht,  het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 


Momenteel vervult de heer Groen de positie van manager Bedrijfsvoering, lid MT en plaatsvervangend directeur bij Wageningen University & Research – Bioveterinary Research/ Centraal Veterinair Instituut.