Stichting De Opbouw c.a.

Voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Stichting De Opbouw heeft een nieuwe voorzitter gevonden, mevrouw Ineke van der Zande is per juli benoemd. Tevens treden twee nieuwe leden raad van toezicht toe: mevrouw Pien Beltman en mevrouw Margreeth van der Meijde.

De Opbouw verleent zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd, in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. 
 
Mevrouw van der Zande heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring in de zorg, veiligheidsregio’s, jeugd en opleidingen. Thans is zij voorzitter van de raad van bestuur van Libertas, een zorgaanbieder uit Leiden.

Mevrouw Beltman is directeur bij Erasmus Medisch Centrum en lid raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Naast haar juridische achtergrond liggen haar ervaring en expertise op het gebied van besturen van complexe medische instellingen en bedrijfsvoeringvraagstukken en daarmee samenhangende informatiestromen op de kwaliteit van zorg.
 
Per januari 2018 zal mevrouw Margreeth van der Meijde, vice-decaan Onderwijs & Opleiding AMC en VUmc aantreden, vooruitlopend op het aftreden van een van de andere leden medio volgend jaar. Mevrouw van der Meijde heeft naast een brede bestuurlijke achtergrond in de medische sector veel ervaring met onderzoek, de lerende organisatie en innovatie.
 
Met deze drie aanstellingen de raad van toezicht van De Opbouw compleet. Terug.