Design Academy Eindhoven

Lid Raad van Toezicht

De heer Paul Depla is per 1 januari jongstleden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Design Academy Eindhoven.
 
De heer Depla heeft ruime ervaring in de politiek en in het openbaar bestuur. Sinds 2015 is hij burgemeester van de gemeente Breda. De heer Depla vult de positie in die vorig jaar vacant werd na het statutair aftreden van de heer Onno Hoes. Terug.