dienst gezondheid & jeugd zhz

directeur dienst g&j / dpg

De heer Cees Vermeer wordt per 1 september de nieuwe directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd en directeur Publieke Gezondheid voor de regio Zuid-Holland Zuid. De huidige directeur stopt na ruim vier jaar als directeur van de dienst. De heer Vermeer heeft zeer veel ervaring in het openbaar bestuur en het publieke domein. Sinds 2015 is hij gemeentesecretaris van de gemeente Breda.

De heer Vermeer heeft een brede achtergrond als leidinggevende in het openbaar bestuur. Hij was in het verleden onder meer gemeentesecretaris bij de gemeente Zaanstad, concerndirecteur in de gemeente Leiden, directeur van de Algemene Rekenkamer en directeur bij Rijkswaterstaat en het ministerie van VWS. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd is verheugd met de aanstelling van de heer Vermeer.

De heer Rik van der Linden, voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van de DG&J: “Er waren goede kandidaten voor deze positie. Maar Cees stak er uiteindelijk echt bovenuit. Met zijn ervaring, kennis en inzicht is hij de juiste man voor deze positie."

Mentaliteit
De heer Vermeer kent als geboren Dordtenaar deze regio en de mentaliteit goed. De heer Van der Linden: "Hij is zelf ook een aanpakker en stroopt de mouwen op. Maar hij geeft als leidinggevende tegelijkertijd ruimte en vertrouwen aan de medewerkers om hun werk te doen. In het nieuwe beleidsplan van de dienst draait het nadrukkelijk om samen met de gemeenten aan de slag te gaan en verder te werken aan gezondheid van onze inwoners, in de breedste zin van het woord. Dat is aan Cees toevertrouwd. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Benoemd
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd heeft de heer Vermeer benoemd als directeur van de dienst. Het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ heeft hem benoemd als directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid. Onder beide functies vallen onder meer de GGD en de GHOR.