dijklander ziekenhuis

twee leden raad van toezicht

Per 1 maart 2020 worden de heer Piet Batenburg en mevrouw Renée Barge benoemd tot nieuwe leden van de raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis. De twee nieuwe leden zijn benoemd na een positief advies van het medisch stafbestuur, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Binnen de raad van commissarissen wordt de heer Batenburg aangesteld als vicevoorzitter. In het najaar neemt hij de voorzittersrol over van de heer Roy Lantain. De heer Batenburg heeft veel ervaring in de zorg. Twintig jaar was hij ziekenhuisbestuurder, waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarvoor was hij werkzaam als medisch specialist. Ook als toezichthouder is de heer Batenburg zeer ervaren; zo is hij op dit moment voorzitter van de raden van toezicht van het Oogziekenhuis in Rotterdam en van de Nierstichting Nederland.

Mevrouw Barge krijgt binnen de raad van commissarissen het aandachtsgebied kwaliteit onder haar hoede. Ook zij heeft jarenlange ervaring in de zorg: ze werkte meer dan vijftien jaar als medisch specialist en is de laatste jaren lid geweest van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Als toezichthouder is zij onder andere lid van de raad van toezicht van Hadoks, een organisatie voor huisartsenzorg in Haaglanden, en van Ipse de Bruggen, een organisatie voor gehandicaptenzorg.

In de loop van het jaar treden naast de heer Lantain ook de heren Lex Baaij en Harmen Ettema af als lid van de raad van commissarissen. Voor alle drie geldt dat zij het einde van hun zittingstermijn bereikt hebben. In het voorjaar wordt gestart met de werving van een vijfde en laatste lid voor de raad van commissarissen. Naast de heer Batenburg, mevrouw Barge en het nog te werven lid maken ook de heer Robert Klautz en mevrouw Yvonne van der Brugge deel uit van de raad van commissarissen. De raad heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in het Dijklander Ziekenhuis.