dijklander ziekenhuis

lid raad van bestuur

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis benoemt de heer Edo Schubert als lid van de raad van bestuur. Hij start 1 mei aanstaande en volgt interim-bestuurder Jules de Vet op. De heer Schubert heeft ruime ervaring in ziekenhuiszorg, als medisch specialist èn als bestuurder.

Op dit moment is de heer Schubert lid raad van bestuur bij het Flevoziekenhuis waar hij onder meer werkte als intensivist en jarenlang voorzitter van de medische staf was.

De heer Piet Batenburg, voorzitter raad van commissarissen: 
"We zijn erg verheugd dat Edo Schubert samen met Jeroen Muller en Ymke Fokma het Dijklander Ziekenhuis gaat leiden. We hebben er vertrouwen in dat hij met zijn medisch inhoudelijke kennis, bestuurlijke ervaring – als stafvoorzitter èn ziekenhuisbestuurder - een zeer waardevolle bijdrage gaat leveren aan het realiseren van de strategische doelen van het ziekenhuis."

De heer Edo Schubert over zijn nieuwe rol:
"Het Dijklander Ziekenhuis speelt een belangrijke rol in een groot Noord-Hollands verzorgingsgebied. Ik kijk ernaar uit om samen met de medewerkers, artsen en zorgpartners in de regio de zorg aan patiënten toegankelijk te houden in de toekomst. Dit geldt ook voor de tal van medisch specialistische opleidingen van het Dijklander die een goede impuls aan de kwaliteit van zorg geven."